درباره‌ی من

✔مدرس زبان انگلیسی و مترجم
✔دارای مدرک بین المللی تدریس IELTS از استرالیا(IDP)
✔سابقه 15 سال تدریس در موسسات داخلی و بین المللی
✔ بنیانگذار آموزش زبان به روش NLP
✔آموزش تکنیکهای خودآموز مکالمه در 10 جلسه
✔ 10xیادگیری سریعتر و موثرتر
✔مکالمه تجاری برای مدیران شرکتها
✔آموزش تکنیکهای ویژه IELTS

موضوعات تدریس