درباره‌ی من

دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر دانشگاه تهران
 در حال حاضر فقط وقت برای مشاوره کنکور دارم و زمان تدریس و انجام پروژه ندارم متاسفانه.

موضوعات تدریس