مهدی عزیزمحمدلوها،
                                                دانشجو
                  کارشناسی ارشد
                  آمارزیستی
                  شهیدبهشتی
مهدی عزیزمحمدلوها
دانشجو کارشناسی ارشد آمارزیستی - شهیدبهشتی
کلاس‌های برگزار شده: ۱

فارغ التحصیل از دوره ی کارشناسی (دانشگاه تهران) و ارشد (شهیدبهشتی)
سابقه ی برگزاری کارگاه R در دانشگاه شهیدبهشتی در دانشکده های پیراپزشکی و بهداشت.
سابقه ی تدریس خصوصی R.

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران