مهرزاد شکوریان،
                                                فارغ التحصیل
                  کارشناسی ارشد
                  شیمی تجزیه
                  دانشگاه تربیت مدرس
مهرزاد شکوریان
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد شیمی تجزیه - دانشگاه تربیت مدرس

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاهتربیت مدرس تهران و رتبه اول کارشناسی شیمی دانشگاه گیلان
مسئول دبیرخانه خوارزمی دبیرستان میرزاکوچک خان رشت (سمپاد)
مدرس شیمی کنکور و دبیرستان با سابقه 4 سال تدریس در دبیرستان تیزهوشان رشت
مشاور تحصیلی کنکور و طرح های پژوهشی دانش آموزشی
سابقه مشاوره 53 طرح جشنواره جوان خوارزمی از سال 92 تا کنون و مشاوره برگزیدگان کشوری جشنواره خوارزمی

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران