درباره‌ی استاد

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاهتربیت مدرس تهران و رتبه اول کارشناسی شیمی دانشگاه گیلان
مسئول دبیرخانه خوارزمی دبیرستان میرزاکوچک خان رشت (سمپاد)
مدرس شیمی کنکور و دبیرستان با سابقه 4 سال تدریس در دبیرستان تیزهوشان رشت
مشاور تحصیلی کنکور و طرح های پژوهشی دانش آموزشی
سابقه مشاوره 53 طرح جشنواره جوان خوارزمی از سال 92 تا کنون و مشاوره برگزیدگان کشوری جشنواره خوارزمی

موضوعات تدریس