مجموعه مدیریت

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: در بخش توضیحات مشاهده بفرمایید
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: در بخش توضیحات مشاهده بفرمایید
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ برگزار شد
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ برگزار شد
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۸۲ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
۱۴,۹۵۰,۰۰۰ ۹,۷۱۷,۰۰۰ تومان ۳۵٪ تخفیف پکیج تا ۲۴ مرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۲۷ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
۹,۱۰۰,۰۰۰ ۵,۹۱۵,۰۰۰ تومان ۳۵٪ تخفیف پکیج تا ۲۴ مرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰۸ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
۴,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۶۶۵,۰۰۰ تومان ۳۵٪ تخفیف پکیج تا ۲۴ مرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۱۳ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۹,۴۲۰,۰۰۰ تومان ۴۰٪ تخفیف پکیج تا ۲۴ مرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۲۹ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۴۰٪ تخفیف پکیج تا ۲۴ مرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰۷ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
۱۵,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۱۸۰,۰۰۰ تومان ۴۰٪ تخفیف پکیج تا ۲۴ مرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۴۹ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ۸,۱۶۰,۰۰۰ تومان ۴۰٪ تخفیف پکیج تا ۲۴ مرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۶۵ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ۶,۴۸۰,۰۰۰ تومان ۴۰٪ تخفیف پکیج تا ۲۴ مرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۴۸ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
۳,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۵۳۵,۰۰۰ تومان ۳۵٪ تخفیف پکیج تا ۲۴ مرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۷۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۲:۳۰ (شروع از ۱۱ شهریور ۱۴۰۱)
۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۲۴ مرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۲:۳۰ (شروع از ۱۱ شهریور ۱۴۰۱)
۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۲۴ مرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۹:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۰۹ شهریور ۱۴۰۱)
۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۲۴ مرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۸ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۰ شهریور ۱۴۰۱)
۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۲۴ مرداد
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: در حال برگزاری - شنبه ها ساعت ۱۷ تا ۲۱
۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۲۴ مرداد
مشاهده و ثبت‌نام