سینا ناصری،
                              استاد آکادمی تخصصی معماری
سینا ناصری
استاد آکادمی تخصصی معماری
کلاس‌های برگزار شده: ۱۲ تعداد دانشجویان: ۳۵۲

مدیر گروه دکتری آکادمی تخصصی معماری
استاد درس تاریخ معماری ایران در آکادمی تخصصی معماری
استاد درک عمومی منظر در آکادمی تخصصی معماری
کانال تلگرام درک عمومی منظر - سیناناصری darkmemarimanzar@
* کارشناس ارشد معماری منظر - پردیس هنرهای زیبا - دانشگاه تهران
** پژوهشگر دکتری معماری منظر - پردیس هنرهای زیبا - دانشگاه تهران

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۷:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۹‌ ساعت ۱۷:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۳ ساعت
زمان برگزاری: زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد.
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۸ ساعت
زمان برگزاری: ۱۲ تیر
رایگان
مشاهده
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران