کلاس آنلاین جمع بندی و نکته و تست موجودی

زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۰۴ اسفند ۱۳۹۷) هزینه کلاس: ۱۸۰ هزار تومان

مدت: ۱۲ ساعت فیلم این کلاس ضبط می‌شود و به صورت لینک مشاهده آنلاین در همین صفحه قرار می‌گیرد. آی دی پشتیبانی تلگرام: https://t.me/cafetadris_team

توضیحات

کلاس آنلاین جمع بندی و نکته و تست موجودی
شنبه ها ۴ و ۱۱ و ۱۸ اسفند