پکیج ۵ ویدیوی درس ساختمان داده، طراحی الگوریتم، معماری کامپیوتر، مدار منطقی و گسسته

زمان برگزاری: شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷‌ ساعت ۰۰:۰۰ هزینه کلاس: ۷۷۰ هزار تومان    ۵۴۰ هزار تومان    جشنواره بهاری۹۸

مدت: ۲۶۰ ساعت بعد از ثبت نام، ویدیو در همین صفحه قرار می‌گیرد و می‌توانید دانلود کنید. فیلم این کلاس قفل‌گذاری شده و روی یک سیستم و تحت سیستم عامل ویندوز به تعداد دفعات نامتناهی قابل پخش است. آی دی پشتیبانی تلگرام: https://t.me/cafetadris_team

توضیحات

حداکثر یک روز بعد از ثبت نام در دوره، ویدیوهای ۵ درس به داشبوردتون اضافه خواهد شد.