ویدیو دو درس ساختمان داده و الگوریتم - تابستان ۹۷

زمان برگزاری: در صفحه اختصاصی هر درس مشاهده کنید هزینه کلاس: ۳۰۵ هزار تومان

مدت: ۱۰۰ ساعت بعد از ثبت نام، ویدیو در همین صفحه قرار می‌گیرد و میتوانید مشاهده کنید. فیلم این کلاس قفل‌گذاری شده و روی یک سیستم و تحت سیستم عامل ویندوز به تعداد دفعات نامتناهی قابل پخش است. آی دی پشتیبانی تلگرام: https://t.me/cafetadris_team  

توضیحات

در صفحه اختصاصی هر درس مشاهده فرمایید