ویدیوها

همایش آنلاین ۱۵۰ روز تا کنکور ارشد کامپیوتر و ‌IT، پرسش و پاسخ با استاد رضوی
رایگان
همایش آنلاین چگونه از تغییرات سنجش به بهترین نحو و به نفع خود استفاده کنیم
رایگان
ساختمان داده - بررسی ساخت BST
رایگان
ساختمان داده - مرتب سازی سریع و بررسی زمان اجرای آن(مهم)
رایگان
مدار منطقی - حل سریع تست ها ۲
رایگان
ساختمان داده - پیمایش های درخت را رویایی بیاموز
رایگان
مدار منطقی- تست هازارد
رایگان
مدار منطقی - حل سریع تست ها
رایگان
مدار منطقی - حل سریع تست ها
رایگان
ساختمان داده - مرتبه ساخت هیپ
رایگان
جلسه ۶ ساختمان داده (توابع بازگشتی)
رایگان
همایش آنلاین ویژه انتخاب رشته کنکور ارشد ۹۶ کامپیوتر و IT
رایگان
حل تست‌های کنکور ارشد ۹۵ کامپیوتر و IT - جلسه ۲
رایگان
حل تست‌های کنکور ارشد ۹۵ کامپیوتر و IT
رایگان
وبینار مشاوره کنکور دکترا کامپیوتر و IT
رایگان
ویدیو درس ساختمان داده - جلسه دوم، بخش ۳
رایگان
ویدیو درس ساختمان داده - جلسه دوم، بخش ۲
رایگان
ویدیو درس ساختمان داده - جلسه اول، بخش ۲
رایگان
ویدیو درس ساختمان داده - جلسه اول، بخش ۱
رایگان
ویدیو درس ساختمان گسسته - جلسه سوم، بخش ۲
رایگان
ویدیو درس ساختمان گسسته - جلسه سوم، بخش ۱
رایگان
ویدیو درس ساختمان گسسته - جلسه دوم، بخش ۲
رایگان
ویدیو درس ساختمان داده - جلسه دوم، بخش ۱
رایگان
ویدیو درس ساختمان گسسته - جلسه اول، بخش ۲
رایگان
ویدیو درس ساختمان گسسته - جلسه اول، بخش ۱
رایگان
ویدیو درس معماری کامپیوتر - جلسه سوم، بخش ۲
رایگان
ویدیو درس معماری کامپیوتر - جلسه سوم، بخش ۱
رایگان
ویدیو درس معماری کامپیوتر - جلسه دوم، بخش ۲
رایگان
ویدیو درس مدار منطقی - جلسه سوم، بخش ۳
رایگان
ویدیو درس معماری کامپیوتر - جلسه دوم، بخش ۱
رایگان
ویدیو درس معماری کامپیوتر - جلسه اول، بخش ۲
رایگان
ویدیو درس معماری کامپیوتر - جلسه اول، بخش ۱
رایگان
ویدیو درس مدار منطقی - جلسه سوم، بخش ۲
رایگان
ویدیو درس مدار منطقی - جلسه سوم، بخش ۱
رایگان
ویدیو درس مدار منطقی - جلسه دوم، بخش ۲
رایگان
ویدیو درس مدار منطقی - جلسه دوم، بخش ۱
رایگان
ویدیو درس مدار منطقی - جلسه اول
رایگان
شروع اصولی برای پایانی رویایی (ویژه کنکور ارشد و دکتری)
رایگان
وبینار چگونه جز برترین های کنکور ارشد شویم
رایگان
همایش آنلاین صفر تا صد نحوه صحیح مطالعه
رایگان
وبینار نحوه صحیح مطالعه و برنامه ریزی ویژه کنکور ارشد
رایگان
وبینار موفقیت در کنکور ارشد کامپیوتر با حضور رتبه برتر
رایگان
همایش آنلاین کنکور ارشد کامپیوتر و آی تی۹۸، فرصتی طلایی
رایگان
وبینار تحلیل آمارها و اسرار ناگفته کنکور ارشد کامپیوتر و IT
رایگان
همایش صفر تا صد نحوه صحیح مطالعه
رایگان
همایش چگونه جز برترین‌های کنکور ارشد ۹۷ شویم
رایگان
همایش صفر تا صد نحوه کنکور ارشد و دکتری کامپیوتر و آی تی
رایگان
وبینارشروع اصولی برای پایانی رویایی (ویژه کنکور ارشد و دکترا کامپیوتر و IT)
رایگان
همایش آنلاین چگونه رتبه برتر کنکور ارشد شویم؟ - ویژه کنکور ۹۸ مهندسی کامپیوتر و IT
رایگان