جلسه اول کلاس درس و تست ریاضی عمومی ۱ و ۲ کنکور ارشد ۹۷ - رایگان

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۸ مرداد ساعت ۲۰ تا ۲۳ هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۶۰ ساعت آی دی پشتیبانی تلگرام: https://t.me/cafetadris_team

توضیحات

در این دوره ۶۰ ساعته به این موضوعات خواهیم پرداخت:
* تدریس کامل مفاهیم ریاضی ۱ و ۲
* تفهیم مطالب در قالب تست‌های هدف‌داری که از کنکورهای سال‌های اخیر انتخاب شده است
* حل ۴۰۰ تست ریاضی ۱ و ۳۰۰ تست ریاضی ۲ همزمان با تدریس مفاهیم
* ارائه خوراک مطالعاتی و الگوی مطالعه در هر جلسه برای جلسه آینده
* برگزاری کوییزهای منظم در وبسایت برای ارزیابی و تحلیل وضعیت دانشجو و ایجاد انگیزه برای مطالعه
* ارائه تست‌های تکمیلی برای فعالیت بیشتر
* ارائه پیش‌نمایشی از هر فصل و جمع‌بندی هر فصل در انتهای آن
سر فصل های این دوره به شرح زیر است:
۱ - در بخش توضیح استاد مطالعه کنید