جلسه اول کلاس آنلاین نکته و تست ریاضی عمومی ۱و۲

زمان برگزاری: دوشنبه ۱۴ اسفند ۹۶ ساعت ۱۹:۳۰ هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۳ ساعت فیلم این کلاس ضبط می‌شود و قابل دانلود است. آی دی پشتیبانی تلگرام: https://t.me/cafetadris_team

توضیحات

در این دوره ۳۰ ساعته به این موضوعات خواهیم پرداخت:
جلسه اول و دوم: معرفی 15 مسئله تیپ خاص
جلسه سوم و چهارم: جمع‌بندی فصول حد؛ مشتق و انتگرال از ریاضی 1
جلسه پنجم: جمع‌بندی فصول مختصات قطبی؛ اعداد مختلط و دنباله و سری از ریاضی 1
جلسه ششم: جمع‌بندی فصول هندسه تحلیلی؛ توابع برداری و توابع چند متغیره از ریاضی 2
جلسه هفتم و هشتم: جمع‌بندی فصول انتگرال چندگانه و خط و سطح از ریاضی 2
جلسه نهم و دهم: حل کنکورهای جامع سال‌های اخیر
سر فصل های این دوره به شرح زیر است:
۱ - در بخش توضیح استاد مطالعه کنید