همایش آشنایی با ریاضی عمومی ۱ و ۲ در کنکور ارشد
توضیحات

تعدادی از موضوعات مورد بحث در این وبینار عبارتند از:
- معرفی فصول ریاضی ۱و۲
- بودجه‌بندی تعداد سوالات از هر فصل، آزمون‌های ۸ سال اخیر کنکور
- تحلیل درصدهای کسب شده توسط داوطلبان سال‌های گذشته
- پیشنهاد انتخاب شیوه مناسب برای مطالعه ریاضی
- پیشنهاد زمانبندی و برنامه‌ریزی برای کلیه دروس
- پاسخ به سوالات دانشجوبان