روح الله هدایتی نسب،
                                                دانشجو
                  کارشناسی ارشد
                  مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی
                  دانشگاه اصفهان
روح الله هدایتی نسب
دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی - دانشگاه اصفهان

من روح الله هدایتی نسب دارای مدرک کارشناسی در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار هستم و در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی دانشگاه اصفهان هستم.

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران