سیمین دخت روشن افشار،
                                                دانشجو
                  کارشناسی
                  برق قدرت
                  دانشگاه شهید بهشتی
سیمین دخت روشن افشار
دانشجو کارشناسی برق قدرت - دانشگاه شهید بهشتی

من در دانشگاه شهید بهشتی به تحصیل در رشته برق قدرت مشغول می باشم و درحال دفاع پایان نامه میباشم.
علاوه بر این زبان آلمانی را تا سطح B2 در انجمن فرهنگی اتریش آموخته ام.
همچنین پایان نامه دوره کارشناسی اینجانب درباره طراحی مزرعه بادی و توربین های بادی می باشد که طراحی ها با استفاده از نرم افزار windpro صورت گرفته است.

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران