همایش آنلاین به کجا بروم؟ ( چگونگی انتخاب کشور مناسب برای تحصیل، کار و اقامت)

زمان برگزاری: جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸‌ ساعت ۲۱:۰۰ هزینه کلاس: رایگان

مدت: ۲ ساعت آی دی پشتیبانی تلگرام: https://t.me/cafetadris_team

توضیحات

این همایش در مورد شناخت بهتر کشورهای مختلف اروپایی، ترکیه، کانادا و کشورهای آسیایی (کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه) از بابت زمینه ها و شرایط موجود در آنان برای ادامه تحصیل، کار، سرمایه گذاری و اقامت است.

سرفصل های همایش
- بررسی شرایط و وضعیت اقتصادی و هزینه های زندگی در کشورهای مختلف
- آشنایی با رنکینگ و اعتبار نظام آموزشی هر کشور و نحوه شناخت جایگاه علمی دانشگاه ها و آینده شغلی در هر کشور
- آشنایی با بسترهای سرمایه گذاری در هر کشور
- شناخت امن ترین و به روز ترین کشورها از لحاظ امنیت و قوانین مهاجرتی

اهداف همایش
از این رو مهمترین اهداف همایش به این شرح است:
-- انتظار می رود شرکت کنندگان در همایش، در پایان با شرایط و مولفه های اقتصادی هر کشور آشنا شده و به صرفه ترین کشورها را برای تحصیل در خارج از کشور یا ادامه زندگی انتخاب نمایند.
-- انتظار می رود دانشجویان مشتاق به ادامه تحصیل و شرکت کننده در همایش، کشور مناسب خود را بر اساس مولفه های اقتصادی، اعتبار نظام آموزشی، جایگاه علمی دانشگاه ها، آینده شغلی، انتخاب کشور براساس رشته خود و میزان درآمد ها به نسبت به هر کشور بدست آورند.
-- انتظار می رود شرکت کنندگان در همایش با شرایط کاری، سرمایه گذاری، امنیت و شرایط سهولت در اخذ دعوت نامه از کشورهای مختلف آشنا شوند.
-- امید است در پایان شرکت کنندگان همایش توانایی مقایسه کشورهای مختلف از لحاظ مولفه های امنیت و ثبات در حوزه اقتصادی، تحصیلی، مهاجرتی و قوانین موجود را داشته باشند.