مشاوره به دانشجویان کارشناسی، ارشد و دکتری در زمینه درسی، پژوهشی و مقاله نویسی زمینه تخصصی رایانش ابری Cloud Computing، شبکه های نرم افزار محور SDN و NFV

مشاور و مجری دیجیتال مارکتینگ در بیش از - تاکنون 1081 در ایران SME شرکت 1 - تاکنون 1091 استراتژیست در حوزه دیجیتال مارکتینگ و اتوماسیون مارکتینگ - تاکنون 1091 تحلیل گر وب در حوزه سنجش اثر بخشی کانال های تبلیغاتی آنلاین 1081 -1091 معاونت تحقیق و توسعه شرکت فناوری اطلاعات یک نگاه