مدیر گروه دکتری آکادمی تخصصی معماری استاد درس تاریخ معماری ایران در آکادمی تخصصی معماری استاد درک عمومی منظر در آکادمی تخصصی معماری کانال تلگرام درک عمومی منظر - سیناناصری darkmemarimanzar@ * کارشناس ارشد معماری منظر - پردیس هنرهای زیبا - دانشگاه تهران ** پژوهشگر دکتری معماری منظر - پردیس هنرهای زیبا - دانشگاه تهران

فارغ التحصیل معماری علاقه مند به حوزه تاریخ معماری و منظر ایران فعال در زمینه انرژی ها تجدیدپذیر و طراحی غیر فعال در معماری