من آیدین کردی فارغ التحصیل مکانیک جامدات سال ۹۱ MBA از گرایش منابع انسانی از دانشگاه خوارزمی یکی از بزرگترین تفریحات من یادگیری و آموزش است و با کسانی که نیاز به یادگیری داشته باشند ، کلاسی مفرح ، شاد و سرگرم کننده برگزار خواهم کرد.