دانشجوی دانشگاه تهران مدرس در دانشگاه تهران سابقه تدریس از ۱۲ سالگی اعزام بیش از ۵۰ زبان آموز انگلیسی به کشور های مورد نظرشان و اعزام ۱۱ زبان آموز ایتالیایی به کشور ایتالیا تدریس زبان فارسی به ۶ دانشجو و توریست خارجی در مدت دو ماه

یگانه خاک شور هستم مدرس و مترجم زبان انگلیسی و ایتالیایی در هر سن و شرایطی که باشی در یادگیری زبان انگلیسی کمکت می کنم