دانشجوی ارشد سازه هستم. سابقه تدریس دروس دانشگاهی و مشاوره کنکوری رو دارم.