اینجانب سیدرضا رضوی دانشجوی دکتری شیمی پلیمر دانشگاه تهران هستم-شاگرد اول در دوران کارشناسی و کارشناسی ارشد-رتبه 3 دکتری نیز می باشم-دارای سابقه تدریس المپیاد شیمی در پژوهشسرای دانش آموزی کرج-دارای سابقه تدریس در امر شیمی کنکور و پایه در موسسه ابوریحان اردبیل-تدریس شیمی کنکور در موسسه استاد با ما بمدت یکسال-دارای بیش از 50 دانش آموز با قبولی در دروس شیمی با نمره بالای 19-تدریس مفهومی و عمیق دروس شیمی همراه با ارایه جزوات-تدریس دروس پلیمری و شیمی در دانشگاه زنجان-تدریس دروس شیمی عمومی در دانشگاه تهران