رتبه چهار کنکور ارشد مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی درسال95- دانش آموخته معماری دانشگاه تبریز-سابقه مشاوره رتبه های تک رقمی رشته مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی- عضو موسسه ایکوموس ایران-

فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی معماری از دانشگاه تبریز فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد معماری گرایش معماری-معماری از دانشگاه هنر اصفهان

مدرس تاریخ معماری در موسسه آکادمی تخصصی معماری

رتبه ی ۶ مطالعات معماری ایران سال ۹۴ فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی معماری از دانشگاه تبریز فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران از دانشگاه هنر اصفهان مشاور کنکور ارشد مطالعات معماری

فارغ التحصیل مهندسی معماری از دانشگاه سراسری تبریز و در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی داخلی در دانشگاه آزاد تبریز مشاور کنکور طراحی داخلی معماری