فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی معماری از دانشگاه تبریز فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد معماری گرایش معماری-معماری از دانشگاه هنر اصفهان

رتبه چهار کنکور ارشد مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی درسال95- دانش آموخته معماری دانشگاه تبریز-سابقه مشاوره رتبه های تک رقمی رشته مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی- عضو موسسه ایکوموس ایران-

فارغ التحصیل مهندسی معماری از دانشگاه سراسری تبریز و در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی داخلی در دانشگاه آزاد تبریز مشاور کنکور طراحی داخلی معماری

مدرس تاریخ معماری در موسسه آکادمی تخصصی معماری

رتبه ی ۶ مطالعات معماری ایران سال ۹۴ فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی معماری از دانشگاه تبریز فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران از دانشگاه هنر اصفهان مشاور کنکور ارشد مطالعات معماری