درباره‌ی استاد

من ورودی سال 94 رشته حقوق دانشگاه فردوسی مشهد هستم. رتبه 84 رو در کنکور سراسری بدست آوردم و هم اکنون عضو بنیاد ملی نخبگان هستم. سابقه همکاری با برخی از موسسات مشاوره ای رو داشتم، اما ترجیح میدم با داوطلبان گروه علوم انسانی به صورت مستقیم در ارتباط باشم.

موضوعات تدریس