درباره‌ی استاد

مدرس زبان انگلیسی آموزشگاه شکوه
مدرک ( باIELTS 7.5(speking 8.5
2 سال همکاری در بخش ترجمه ی واحد "آزمون های بین الملل و المپیاد های دانشجویی" سازمان سنجش آموزش کشور
دیپلم ریاضی

موضوعات تدریس