وبینار شناخت اضطراب و مقابله با آن به شیوه case study

توضیحات

امروزه چه کسی است که درگیر استرس و اضطراب نباشد؟ شناخت اضطراب و راههای مقابله با آن مبحث بسیار مهمی است که می تواند کمک شایانی در بهداشت روانی افراد داشته باشد. این وبینار به شیوه ای نوین و عملی به بررسی این قضیه می پردازد. روش کار بدین گونه است که یک فرد به روانشناس مراجعه کرده و در رابطه با استرس و دلشوره هایی که در زندگی دارد با روانشناس صحبت می کند. روانشناس، این فرد را به عنوان یک مثال واقعی مورد بررسی قرار می دهد. بدین گونه به جای پرداختن به نکات کلی و کلی گویی، اضطراب بصورت case study مورد بررسی قرار

بیشتر
مشاهده صفحه استاد

ویدیوهای مشابه

ویدیوهای مشابه