درباره‌ی استاد

☆مبتکر اولین جزوه رمزگردانی درس دین و زندگی کنکور
☆مدرس مبتکرانه به روش TNT
☆ مدرس مدارس برتر_نمونه_تیزهوشان...

موضوعات تدریس