درباره‌ی استاد

کارشناسی ارشد ژنتیک پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشجوی برتر گروه ژنتیک پزشکی
عضو استعداد درخشان دانشگاه
بیش از ۷ سال سابقه تدریس و مشاوره
مترجم کتاب اصول ژنتیک پزشکی امری
و ...

موضوعات تدریس