همایش آنلاین ویژه کنکور ۹۹ صنایع


طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۰۶ تیر ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۷:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین درس و تست ریاضی عمومی ۱و۲


طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۹:۰۰ الی ۲۲:۳۰ (شروع از ۲۰ مرداد ۱۳۹۸)
۶۹۰ ۴۸۳ هزارتومان ۳۰ درصد تخفیف تا ۱۵ تیر
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین نکته، تست و جمع‌بندی ریاضی عمومی ۱و۲


طول دوره: ۴۲ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها و سه شنبه‌ها ۲۰:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۱۳ بهمن ۱۳۹۸)
۶۵۰ ۴۲۰ هزارتومان ۳۵ درصد تخفیف تا پایان تیرماه
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین زبان عمومی ویژه کنکور ارشد


طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ساعت ۱۵ الی ۱۸ (شروع از مردادماه ۹۸)
۴۰۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین جمع بندی و نکته و تست اقتصاد مهندسی


طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۱۴ اسفند ۱۳۹۷)
۲۴۰ هزارتومان
مشاهده

کلاس آنلاین جمع‌بندی و نکته و تست طرح‌ریزی واحدهای صنعتی


طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۰۶ اسفند ۱۳۹۷)
۱۸۰ هزارتومان
مشاهده

کلاس آنلاین جمع بندی و نکته و تست موجودی


طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۰۴ اسفند ۱۳۹۷)
۱۸۰ هزارتومان
مشاهده

کلاس آنلاین کنترل کیفیت آماری


طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۱۴ آذر ۱۳۹۷)
۳۴۸ هزارتومان
مشاهده

کلاس آنلاین اقتصاد مهندسی


طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۰۵ آذر ۱۳۹۷)
۲۹۸ هزارتومان
مشاهده

کلاس آنلاین تحقیق در عملیات


طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰ (شروع از ۰۲ آذر ۱۳۹۷)
۵۶۸ هزارتومان
مشاهده

کلاس آنلاین آمار و احتمالات مهندسی


طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰ (شروع از ۰۱ آذر ۱۳۹۷)
۵۶۸ هزارتومان
مشاهده

کلاس آنلاین طرح ریزی واحدهای صنعتی


طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۲۲ آبان ۱۳۹۷)
۳۸۰ هزارتومان
مشاهده

کلاس آنلاین کنترل تولید و موجودی - پاییز ۹۷


طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۱۹ آبان ۱۳۹۷)
۳۸۰ هزارتومان
مشاهده