همایش آنلاین ویژه کنکور ۹۹ صنایع


طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۷:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

همایش آنلاین ویژه کنکور ۹۹ صنایع


طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۷‌ ساعت ۱۷:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین جمع بندی و نکته و تست اقتصاد مهندسی


طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۱۴ اسفند ۱۳۹۷)
۲۴۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین جمع‌بندی و نکته و تست طرح‌ریزی واحدهای صنعتی


طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها و پنجشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۰۶ اسفند ۱۳۹۷)
۱۸۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین جمع بندی و نکته و تست موجودی


طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۰۴ اسفند ۱۳۹۷)
۱۸۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین جمع‌بندی و نکته و تست ریاضی عمومی ۱ و ۲


طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها و سه شنبه‌ها ۱۹:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۰۵ اسفند ۱۳۹۷)
۴۲۰ ۳۱۵ هزارتومان جشنواره بهاری۹۸
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین کنترل کیفیت آماری


طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۱۴ آذر ۱۳۹۷)
۳۴۸ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین اقتصاد مهندسی


طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۰۵ آذر ۱۳۹۷)
۲۹۸ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین تحقیق در عملیات


طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰ (شروع از ۰۲ آذر ۱۳۹۷)
۵۶۸ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین آمار و احتمالات مهندسی


طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۸:۰۰ (شروع از ۰۱ آذر ۱۳۹۷)
۵۶۸ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین طرح ریزی واحدهای صنعتی


طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۲۲ آبان ۱۳۹۷)
۳۸۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

کلاس آنلاین کنترل تولید و موجودی - پاییز ۹۷


طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۱۹ آبان ۱۳۹۷)
۳۸۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو کلاس آنلاین درس و تست ریاضی عمومی ۱ و ۲ - پاییز ۹۷


طول دوره: ۹۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۲۰:۳۰ الی ۲۳:۳۰ (شروع از ۳۰ آبان ۱۳۹۷)
۴۰۰ ۳۰۰ هزارتومان جشنواره بهاری۹۸
مشاهده و ثبت‌نام

جلسه اول کلاس آنلاین جمع‌بندی و نکته و تست ریاضی عمومی ۱ و ۲ - رایگان


طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۷‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام