درباره‌ی استاد

دبیر حرفه ای دین و زندگی (معارف اسلامی) با تجربه ی درخشان تدریس موفق در مدارس و آموزشگاه های تهران نظیر سلام، موتلفه، قلمچی، جاویدان، ثامن، جماران، مبشر، اندیشه و ...
همکاری با انتشارات خیلی سبز و گلواژه در تألیفات
طراحی آزمون های آزمایشی خیلی سبز
کارشناسی ارشد الهیات (علوم قرآن و حدیث)
دارنده ی گواهی تدریس معارف اسلامی (صاحب امتیاز از وزارت ارشاد)
دارنده ی مدرک مربیگری قرآنی از سازمان دار القرآن الکریم
طلبه ی حوزه ی علمیه
کارشناسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزار دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

موضوعات تدریس