درس سمینار در مقطع کارشناسی ارشد یکی از دروسی است که دانشجویان باید آن را سپری کنند. به‌خوبی گذراندن این درس، مخصوصاً برای رشته‌هایی که واحد پایان‌نامه دارند، بسیار مهم است و حتی برای موفقیت در پایان‌نامه کارشناسی ارشد بسیار الزامی است. در ادامه درس سمینار در مقطع کارشناسی ارشد را معرفی کرده‌ایم و از تفاوت آن با واحد پایان‌نامه و نقش درس سمینار در پایان‌نامه گفته‌ایم.

درس سمینار چیست؟

در مقطع کارشناسی ارشد سمینار درسی دوواحدی و اجباری است و به‌طور کلی، هدف آن مطالعه‌ی مقاله‌ها و پژوهش‌های انجام‌شده روی موضوعی خاص است.

تفاوت درس سمینار در مقطع کارشناسی ارشد و پایان‌نامه چیست؟

در سمینار به طراحی، شبیه‌سازی و تحلیل و ارائه‌ی موضوع علمی جدیدی نیاز نیست، بلکه دانشجو موظف است مقاله‌های متعددی را مطالعه و بررسی کند. او باید در نتیجه‌گیری سمینار خود مشخص کند که چه پژوهش‌هایی تابه‌حال روی آن موضوع مدنظر صورت گرفته است و چه پژوهش‌هایی می‌تواند در آینده صورت پذیرد.

این در حالی است که در پایان‌نامه دانشجو موظف است با کمک پژوهش‌هایی که از قبل انجام شده است خودش نتیجه و تحلیل علمی جدیدی را ارائه کند.

برای آشنایی با طرز انتخاب استاد راهنما این مطلب را مطالعه کنید:

طرز انتخاب استاد راهنما در مقطع کارشناسی ارشد چگونه است؟

آیا مطالب سمینار الزاماً باید با عنوان پایان‌نامه در یک راستا باشد؟

هیچ لزومی ندارد که عنوان پایان‌نامه حتماً در راستای همان مطالب سمینار تعریف شود، اما به‌طور کلی هدف از ارائه‌ی درس سمینار در مقطع کارشناسی ارشد ازسوی دانشجویان این است که با توجه به مطالعه‌ی مقاله‌های متعدد متوجه شوند چه پژوهش‌هایی تابه‌حال انجام شده و چه پژوهش‌هایی نیاز است در آینده انجام شود. موضوع پایان‌نامه دانشجو هم می‌تواند همین پیشنهادها پژوهش‌های آینده باشد.

اگر عنوان پایان‌نامه با مطالبی که در سمینار بررسی می‌شود در یک راستا باشد، دیگر به بررسی و مطالعه‌ی مجدد مقاله‌های یک موضوع جدید برای پایان‌نامه نیازی نیست و دانشجو می‌تواند در زمان خود صرفه‌جویی کند.

ارائه‌ی سمینار به چه صورت است؟

دانشجو موظف به مکتوب‌کردن گزارش سمینار و هم‌چنین ارائه‌ی مطالب سمینار در تاریخ مشخص‌شده ازسوی استاد راهنماست. قالب کلی نحوه‌ی نوشتار و ارائه‌ی مطالب سمینار معمولاً ازسوی هر دانشگاه به دانشجویان اطلاع داده می‌شود که دانشجویان به توجه همان قالب موظف به ارائه‌ی سمینار هستند.

برای آشنایی با قوانین تغییر رشته در کارشناسی ارشد این مطلب را مطالعه کنید:

تغییر رشته در کارشناسی ارشد چطور ممکن است؟