دروس گرایش مخابرات کارشناسی ارشد برق چیست؟ در این مطلب به‌صورت جامع به این پرسش پرداخته‌ایم و برنامه‌ی آموزشی این گرایش در کارشناسی‌ارشد مهندسی برق را بررسی کرده‌ایم. معیار این بررسی هم سرفصل‌های این گرایش در دانشگاه‌های معتبر کشور است.

اگر داوطلب کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق هستید یا به‌تازگی در این گرایش پذیرفته شده‌اید، مطالعه این مطلب را از دست ندهید.

گرایش مخابرات در کارشناسی ارشد مهندسی برق

گرایش مخابرات در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق این چهار گرایش اصلی را دربرمی‌گیرد:

  • میدان و موج
  • سیستم
  • رمز
  • شبکه‌های مخابراتی

در هر دانشگاه، بنا بر نظر مدیرگروه هر گرایش در هر دانشکده، برخی از درس‌ها در ترم‌های خاصی ارائه می‌شود و برخی از درس‌ها به‌طورکلی در آن دانشگاه ارائه نمی‌شود. در این مطلب درس‌هایی را معرفی می‌کنیم که در بیشتر دانشگاه‌های معتبر کشور ارائه می‌شود.

نباید فراموش کرد که دانشجویان معمولاً با نظر و هماهنگی با استاد راهنمای خود از میان درس‌های ارائه‌شده در هر ترم درس مدنظر خود را اخذ می‌کنند.

در کارشناسی ارشد مهندسی برق درس‌های جبرانی بر معدل و تعداد واحدهای اخذشده تأثیری نمی‌گذارد، ولی باید دانشجویان حداقل نمره‌ی قبولی در این دروس را کسب کنند.

برای آشنایی با گرایش مخابرات کارشناسی ارشد مهندسی برق این مطلب را مطالعه کنید:

منابع گرایش مخابرات کنکور ارشد مهندسی برق

دروس گرایش مخابرات کارشناسی ارشد برق

در مقطع ارشد و با توجه به آیین‌نامه‌ی هر دانشگاه، دانشجو معمولاً موظف به اخذ ۲۸ تا ۳۲ واحد است. درس‌های گرایش مخابرات در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق در معتبرترین دانشگاه‌های ایران در ادامه آمده است.

درس‌های گرایش مخابرات مهندسی کارشناسی ارشد برق‌ برای گرایش میدان و موج از این قرار است:

درس‌های گرایش مخابرات مهندسی کارشناسی ارشد برق‌ برای گرایش میدان و موج

درس‌های گرایش مخابرات مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق برای ‌گرایش سیستم از این قرار است:

درس‌های گرایش مخابرات مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق برای ‌گرایش سیستم

درس‌های کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات برای گرایش رمز از این قرار است:

درس‌های کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات برای گرایش رمز

دروس کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات برای گرایش شبکه‌های مخابراتی از این قرار است:

دروس گرایش مخابرات کارشناسی ارشد برق برای گرایش شبکه‌های مخابراتی

گرایش‌های کارشناسی ارشد مهندسی برق را بشناسید!

انتخاب رشته در کنکور کارشناسی ارشد برق یکی از مهم‌ترین کارهایی است که داوطلبان باید از همان ابتدای آمادگی برای آزمون ارشد انجام دهند. برای رسیدن به انتخاب درست شما باید با گرایش‌های مختلف به‌صورت کامل آشنا شوید.

برای آشنایی با گرایش‌های کارشناسی ارشد مهندسی برق این مطلب را مطالعه کنید:

گرایش‌های رشته مهندسی برق در کارشناسی‌ارشد را بشناسید