جشنواره بهاری کافه تدریس
مشاهده تخفیف‌ها ویژه ترین تخفیف ویدیو کلاس‌های آنلاین

پکیج ۵ ویدیوی نکته و تست ساختمان داده، طراحی الگوریتم، معماری کامپیوتر، مدار منطقی و گسسته


طول دوره: ۱۶۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷‌ ساعت ۰۰:۰۰
۵۴۰ ۴۵۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

پکیج ۵ ویدیوی درس ساختمان داده، طراحی الگوریتم، معماری کامپیوتر، مدار منطقی و گسسته


طول دوره: ۲۶۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷‌ ساعت ۰۰:۰۰
۷۷۰ ۵۴۰ هزارتومان جشنواره بهاری۹۸
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو درس سیگنال‌ها و سیستم‌ها

کلاس‌های آنلاین نصیر و کافه تدریس

طول دوره: ۷۵ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۱۴ آذر ۱۳۹۷)
۲۳۰ ۱۷۰ هزارتومان جشنواره بهاری۹۸
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو درس مدارهای الکتریکی (ویژه کامپیوتر)

کلاس‌های آنلاین نصیر و کافه تدریس

طول دوره: ۴۵ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۱۳ آذر ۱۳۹۷)
۱۷۰ ۱۳۰ هزارتومان جشنواره بهاری۹۸
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو درس هوش مصنوعی


طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۱۲ آذر ۱۳۹۷)
۱۴۰ ۱۰۰ هزارتومان جشنواره بهاری۹۸
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو درس پایگاه داده‌ها

کلاس‌های آنلاین نصیر و کافه تدریس

طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۲۰ آذر ۱۳۹۷)
۱۵۰ ۱۰۰ هزارتومان جشنواره بهاری۹۸
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو درس احتمالات و آمار مهندسی


طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۱۰ آذر ۱۳۹۷)
۱۵۰ ۱۱۵ هزارتومان جشنواره بهاری۹۸
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو درس کامپایلر

کلاس‌های آنلاین نصیر و کافه تدریس

طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۰۷ آذر ۱۳۹۷)
۱۶۰ ۱۲۵ هزارتومان جشنواره بهاری۹۸
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو درس نظریه زبان‌ها و اتوماتا - پاییز ۹۷

کلاس‌های آنلاین نصیر و کافه تدریس

طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۰۹ آذر ۱۳۹۷)
۱۶۰ ۱۲۵ هزارتومان جشنواره بهاری۹۸
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو درس طراحی الگوریتم


طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۹:۰۰ الی ۲۲:۳۰ (شروع از ۲۱ دی ۱۳۹۷)
۱۲۵ ۱۰۰ هزارتومان جشنواره بهاری۹۸
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو درس مدار منطقی


طول دوره: ۴۴ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۴ مرداد ۱۳۹۷)
۱۲۵ ۹۵ هزارتومان جشنواره بهاری۹۸
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو درس ساختمان گسسته


طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۰۷:۰۰ الی ۱۴:۰۰ (شروع از ۰۵ مرداد ۱۳۹۷)
۱۷۰ ۱۲۵ هزارتومان جشنواره بهاری۹۸
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو درس معماری کامپیوتر


طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۷:۳۰ الی ۲۲:۳۰ (شروع از ۰۶ مرداد ۱۳۹۷)
۱۷۰ ۱۲۵ هزارتومان جشنواره بهاری۹۸
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو درس ساختمان داده


طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۵ مرداد ۱۳۹۷)
۱۸۰ ۱۴۰ هزارتومان جشنواره بهاری۹۸
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیوی درس و تست ریاضی عمومی ۱ و ۲ - تابستان ۹۷


طول دوره: ۹۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۲۰:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۱۰ مرداد ۱۳۹۷)
۴۰۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو نکته و تست طراحی الگوریتم


طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: برگزار شد
۷۵ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو نکته و تست ساختمان داده


طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: برگزار شد
۱۳۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو نکته و تست مدار منطقی


طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: برگزار شد
۹۵ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو نکته و تست معماری کامپیوتر


طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: برگزار شد
۱۲۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو نکته و تست ساختمان گسسته


طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: برگزار شد
۱۲۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو درس شبکه‌های کامپیوتری - دوره تابستان ۹۶


طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ساعت ۱۹ تا ۲۳ (شروع کلاس از ۲۹ تیر ۱۳۹۶)
۱۸۰ ۱۴۰ هزارتومان جشنواره بهاری۹۸
مشاهده و ثبت‌نام