ویدیو دو درس مدار منطقی و معماری کامپیوتر


طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: در صفحه اختصاصی هر درس مشاهده کنید
۲۹۵ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو دو درس ساختمان داده و الگوریتم - تابستان ۹۷


طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: در صفحه اختصاصی هر درس مشاهده کنید
۳۰۵ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

پکیج ۵ ویدیوی نکته و تست ساختمان داده، طراحی الگوریتم، معماری کامپیوتر، مدار منطقی و گسسته


طول دوره: ۱۶۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷‌ ساعت ۰۰:۰۰
۵۴۰ ۴۵۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

پکیج ۵ ویدیوی درس ساختمان داده، طراحی الگوریتم، معماری کامپیوتر، مدار منطقی و گسسته


طول دوره: ۲۶۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷‌ ساعت ۰۰:۰۰
۷۷۰ ۶۱۵ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو درس مدار منطقی - دوره تابستان ۹۷


طول دوره: ۴۴ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۴ مرداد ۱۳۹۷)
۱۲۵ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو درس ساختمان گسسته - دوره تابستان ۹۷


طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۰۷:۰۰ الی ۱۴:۰۰ (شروع از ۰۵ مرداد ۱۳۹۷)
۱۷۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو درس معماری کامپیوتر - تابستان ۹۷


طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۱۷:۳۰ الی ۲۲:۳۰ (شروع از ۰۶ مرداد ۱۳۹۷)
۱۷۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو درس ساختمان داده - تابستان ۹۷


طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۵ مرداد ۱۳۹۷)
۱۸۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیوی درس و تست ریاضی عمومی ۱ و ۲ - تابستان ۹۷


طول دوره: ۹۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۲۰:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۱۰ مرداد ۱۳۹۷)
۲۹۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو نکته و تست طراحی الگوریتم


طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: برگزار شد
۷۵ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو نکته و تست ساختمان داده


طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: برگزار شد
۱۳۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو نکته و تست مدار منطقی


طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: برگزار شد
۹۵ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو نکته و تست معماری کامپیوتر


طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: برگزار شد
۱۲۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو نکته و تست ساختمان گسسته


طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: برگزار شد
۱۲۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو نکته و تست درس آمار و احتمالات


طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات درس مطالعه فرمایید
۷۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو درس آمار و احتمالات


طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: برگزار شد
۱۵۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو درس شبکه‌های کامپیوتری - دوره تابستان ۹۶


طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ساعت ۱۹ تا ۲۳ (شروع کلاس از ۲۹ تیر ۱۳۹۶)
۱۸۰ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام

ویدیو درس طراحی الگوریتم


طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: برگزار شد
۱۲۵ هزارتومان
مشاهده و ثبت‌نام