آزمون‌های آزمایشی حضـوری و ‌آنلایــن در کل کشور

مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

 • نوع بسته آزمون
 • نحوه برگزاری
 • هزینه‌ (پایه)
 • ‌‌‌ هزینه همراه با تخفیف (تخفیف زمانی)
  • ۴ مرحله حضوری
  • ۴ مرحله حضوری
  • حضوری (جزئیات نحوه برگزاری)
  • نحوه برگزاری: حضوری
  • هزینه(پایه): ۵۱۰,۰۰۰
  • هزینه همراه تخفیف: ۳۴۰,۰۰۰
  • جزئیات نحوه برگزاری
   ۲۵ درصد اول حضوری
   ۲۵ درصد دوم حضوری
   ۵۰ درصد اول حضوری
   ۲۵ درصد سوم حضوری
   ۲۵ درصد چهارم حضوری
   جامع اول (شبیه‌سازی) حضوری
   جامع دوم (شبیه‌سازی) حضوری
   جامع سوم (شبیه‌سازی) حضوری
   • ۲۵ درصد اول
   • ۲۵ درصد دوم
   • ۵۰ درصد اول
   • ۲۵ درصد سوم
   • ۲۵ درصد چهارم
   • جامع اول (شبیه‌سازی)
   • جامع دوم (شبیه‌سازی)
   • جامع سوم (شبیه‌سازی)
   • حضوری
   • آنلاین
  • ۴ مرحله ترکیبی (۱ مرحله آنلاین، ۳ مرحله حضوری)
  • ۴ مرحله ترکیبی (۱ مرحله آنلاین، ۳ مرحله حضوری)
  • حضوری - آنلاین (جزئیات نحوه برگزاری)
  • نحوه برگزاری: حضوری - آنلاین
  • هزینه(پایه): ۴۴۰,۰۰۰
  • هزینه همراه تخفیف: ۳۰۰,۰۰۰
  • جزئیات نحوه برگزاری
   ۲۵ درصد اول آنلاین
   ۲۵ درصد دوم آنلاین
   ۵۰ درصد اول آنلاین
   ۲۵ درصد سوم آنلاین
   ۲۵ درصد چهارم آنلاین
   جامع اول (شبیه‌سازی) حضوری
   جامع دوم (شبیه‌سازی) حضوری
   جامع سوم (شبیه‌سازی) حضوری
   • ۲۵ درصد اول
   • ۲۵ درصد دوم
   • ۵۰ درصد اول
   • ۲۵ درصد سوم
   • ۲۵ درصد چهارم
   • جامع اول (شبیه‌سازی)
   • جامع دوم (شبیه‌سازی)
   • جامع سوم (شبیه‌سازی)
   • حضوری
   • آنلاین
  • ۴ مرحله آنلاین
  • ۴ مرحله آنلاین
  • آنلاین (جزئیات نحوه برگزاری)
  • نحوه برگزاری: آنلاین
  • هزینه(پایه): ۳۶۰,۰۰۰
  • هزینه همراه تخفیف: ۲۴۰,۰۰۰
  • جزئیات نحوه برگزاری
   ۲۵ درصد اول آنلاین
   ۲۵ درصد دوم آنلاین
   ۵۰ درصد اول آنلاین
   ۲۵ درصد سوم آنلاین
   ۲۵ درصد چهارم آنلاین
   جامع اول (شبیه‌سازی) آنلاین
   جامع دوم (شبیه‌سازی) آنلاین
   جامع سوم (شبیه‌سازی) آنلاین
   • ۲۵ درصد اول
   • ۲۵ درصد دوم
   • ۵۰ درصد اول
   • ۲۵ درصد سوم
   • ۲۵ درصد چهارم
   • جامع اول (شبیه‌سازی)
   • جامع دوم (شبیه‌سازی)
   • جامع سوم (شبیه‌سازی)
   • حضوری
   • آنلاین
  • ۳ مرحله حضوری
  • ۳ مرحله حضوری
  • حضوری (جزئیات نحوه برگزاری)
  • نحوه برگزاری: حضوری
  • هزینه(پایه): ۳۹۰,۰۰۰
  • هزینه همراه تخفیف: ۲۵۵,۰۰۰
  • جزئیات نحوه برگزاری
   ۲۵ درصد اول
   ۲۵ درصد دوم
   ۵۰ درصد اول
   ۲۵ درصد سوم
   ۲۵ درصد چهارم
   جامع اول (شبیه‌سازی) حضوری
   جامع دوم (شبیه‌سازی) حضوری
   جامع سوم (شبیه‌سازی) حضوری
   • ۲۵ درصد اول
   • ۲۵ درصد دوم
   • ۵۰ درصد اول
   • ۲۵ درصد سوم
   • ۲۵ درصد چهارم
   • جامع اول (شبیه‌سازی)
   • جامع دوم (شبیه‌سازی)
   • جامع سوم (شبیه‌سازی)
   • حضوری
   • آنلاین
  • ۳ مرحله آنلاین
  • ۳ مرحله آنلاین
  • آنلاین (جزئیات نحوه برگزاری)
  • نحوه برگزاری: آنلاین
  • هزینه(پایه): ۳۰۰,۰۰۰
  • هزینه همراه تخفیف: ۱۹۵,۰۰۰
  • جزئیات نحوه برگزاری
   ۲۵ درصد اول
   ۲۵ درصد دوم
   ۵۰ درصد اول
   ۲۵ درصد سوم
   ۲۵ درصد چهارم
   جامع اول (شبیه‌سازی) آنلاین
   جامع دوم (شبیه‌سازی) آنلاین
   جامع سوم (شبیه‌سازی) آنلاین
   • ۲۵ درصد اول
   • ۲۵ درصد دوم
   • ۵۰ درصد اول
   • ۲۵ درصد سوم
   • ۲۵ درصد چهارم
   • جامع اول (شبیه‌سازی)
   • جامع دوم (شبیه‌سازی)
   • جامع سوم (شبیه‌سازی)
   • حضوری
   • آنلاین

سوالات متداول

تاریخ برگزاری
بودجه بندی
محل برگزاری آزمون حضوری
نحوه برگزاری آزمون آنلاین
 • ردیف
 • تاریخ برگزاری
 • بودجه‌بندی
 • ۱
 • ۲۲ آذر ۱۳۹۸
 • ۲۵ درصد
 • ۲
 • ۱۳ دی ۱۳۹۸
 • ۲۵ درصد
 • ۳
 • ۲۷ دی ۱۳۹۸
 • ۵۰ درصد
 • ۴
 • ۱۸ بهمن ۱۳۹۸
 • ۲۵ درصد
 • ۵
 • ۹ اسفند ۱۳۹۸
 • ۲۵ درصد
 • ۶
 • ۲۳ اسفند ۱۳۹۸
 • ۱۰۰ درصد(شبیه سازی آزمون اصلی)
 • ۷
 • ۱۵ فروردین ۱۳۹۹
 • ۱۰۰ درصد(شبیه سازی آزمون اصلی)
 • ۸
 • ۲۲ فروردین ۱۳۹۹
 • ۱۰۰ درصد(شبیه سازی آزمون اصلی)

بخش بندی سرفصل‌های دروس برای آزمون‌های ۲۵ درصدی و ۵۰ درصدی را می توانید با دانلود فایل زیر مشاهده کنید. دانلود فایل بودجه بندی

بعد از ثبت نام تا قبل از برگزاری آزمون، با شما برای آدرس دقیق نمایندگی تماس گرفته خواهد شد.

آزمون های آنلاین همانند آزمون های حضوری و عینا با همان سوالات و در همان ساعت برگزار خواهد شد. شما از طریق سیستم وارد پلتفرم آزمون آنلاین می شوید و در ساعت مشخص شده آزمون شروع خواهد شد. سوالات و پرسشنامه در تصویر فابل مشاهده است و با با پر کردن پرسشنامه سوالات نتایج خود را نهایی خواهید کرد. نتایج آزمون آنلاین با آزمون حضوری یکسان خواهد بود و در جامعه آماری کل ثبت نامی ها حضوری و آنلاین محاسبه خواهد شد.

تاریخ برگزاری و بودجه بندی آزمون های آزمایشی به چه شکل هست؟
 • ردیف
 • تاریخ برگزاری
 • بودجه‌بندی
 • ۱
 • ۲۲ آذر ۱۳۹۸
 • ۲۵ درصد
 • ۲
 • ۱۳ دی ۱۳۹۸
 • ۲۵ درصد
 • ۳
 • ۲۷ دی ۱۳۹۸
 • ۵۰ درصد
 • ۴
 • ۱۸ بهمن ۱۳۹۸
 • ۲۵ درصد
 • ۵
 • ۹ اسفند ۱۳۹۸
 • ۲۵ درصد
 • ۶
 • ۲۳ اسفند ۱۳۹۸
 • ۱۰۰ درصد(شبیه سازی آزمون اصلی)
 • ۸
 • ۱۵ فروردین ۱۳۹۹
 • ۱۰۰ درصد(شبیه سازی آزمون اصلی)
 • ۹
 • ۲۲ فروردین ۱۳۹۹
 • ۱۰۰ درصد(شبیه سازی آزمون اصلی)

بخش بندی سرفصل‌های دروس برای آزمون‌های ۲۵ درصدی و ۵۰ درصدی را می توانید با دانلود فایل زیر مشاهده کنید. دانلود فایل بودجه بندی

آزمون حضوری در چه شهرهایی برگزار خواهد شد؟
 • ۱)تهران،
 • ۲)کرج،
 • ۳)اصفهان،
 • ۴)شیراز،
 • ۵)مشهد،
 • ۶)تبریز،
 • ۷)ارومیه،
 • ۸)خوی،
 • ۹)اردبیل،
 • ۱۰)کاشان،
 • ۱۱)نجف¬آباد،
 • ۱۲)ایلام،
 • ۱۳)بوشهر،
 • ۱۴)بیرجند،
 • ۱۵)زنجان،
 • ۱۶)سمنان،
 • ۱۷)شاهرود،
 • ۱۸)شهرکرد،
 • ۱۹)اهواز،
 • ۲۰)قزوین،
 • ۲۱)قم،
 • ۲۲)خرم¬آباد،
 • ۲۳)بروجرد،
 • ۲۴)سنندج،
 • ۲۵)کرمان،
 • ۲۶)کرمانشاه،
 • ۲۷)گرگان،
 • ۲۸)رشت،
 • ۲۹)اراک،
 • ۳۰)بابل،
 • ۳۱)ساری،
 • ۳۲)همدان،
 • ۳۳)ملایر،
 • ۳۴)یزد
بعد از ثبت نام تا قبل از برگزاری آزمون، با شما برای آدرس دقیق نمایندگی تماس گرفته خواهد شد.
آزمون آنلاین به چه صورت برگزار خواهد شد؟

آزمون های آنلاین همانند آزمون های حضوری و عینا با همان سوالات و در همان ساعت برگزار خواهد شد. شما از طریق سیستم وارد پلتفرم آزمون آنلاین می شوید و در ساعت مشخص شده آزمون شروع خواهد شد. سوالات و پرسشنامه در تصویر فابل مشاهده است و با با پر کردن پرسشنامه سوالات نتایج خود را نهایی خواهید کرد. نتایج آزمون آنلاین با آزمون حضوری یکسان خواهد بود و در جامعه آماری کل ثبت نامی ها حضوری و آنلاین محاسبه خواهد شد.