تفکر منطقی در استدلال منطقی
مدیریت کسب و کار (MBA)

تفکر منطقی چیست و راه‌های تقویت آن کدام‌اند؟

تفکر منطقی یکی از مهم‌ترین مهارت‌های تفکری است که در حل مسئله‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و تحلیل و بررسی موضوع‌های مختلف از آن بهره می‌بریم. این نوع تفکر مبتنی بر استدلال و استنتاج منطقی است و می‌تواند به‌طور چشمگیری به بهبود تصمیم‌گیری‌ها و ارتقای کیفیت زندگی شخصی…

انتگرال و قواعد آن
آموزش, مدیریت کسب و کار (MBA)

انتگرال و قواعد آن در ریاضیات چیست؟

انتگرال و قواعد آن در ریاضیات چیست؟ موفقیت در درس ریاضی عمومی به تمرین و تکرار زیاد نیاز دارد و اهمیت آن بر داوطلبان پوشیده نیست. برای پیش‌بردن طرز اصولی درست مطالعه این درس شما حتماً نیاز دارید تا دست‌به‌قلم شوید. انتگرال از مباحث مهم…

مشتق و قواعد مشتق‌گیری
آموزش, مدیریت کسب و کار (MBA)

مشتق و قواعد مشتق‌گیری در ریاضی عمومی چیست؟

مشتق و قواعد مشتق‌گیری در ریاضی عمومی چیست؟ موفقیت در درس ریاضی عمومی به تمرین و تکرار زیاد نیاز دارد. ضریب این درس در کنکور رشته مدیریت کسب و کار ۲ است. برای پیش‌بردن طرز اصولی درست مطالعه این درس شما حتماً نیاز دارید تا سؤالات زیادی…

کاربردهای مشتق در ریاضیات
آموزش, مدیریت کسب و کار (MBA)

کاربردهای مشتق در ریاضیات

موفقیت در درس ریاضی عمومی به تمرین و تکرار زیاد نیاز دارد. درصد بالای داوطلبان در این درس و ضریب آن باعث اهمیت بالای آن می‌شود. برای پیش‌بردن طرز اصولی درست مطالعه این درس شما حتماً نیاز دارید تا دست‌به‌قلم شوید و سؤالات زیادی حل…

انواع مشتق
آموزش, مدیریت کسب و کار (MBA)

انواع مشتق توابع در ریاضیات عمومی

انواع مشتق توابع در ریاضیات عمومی چیست؟ موفقیت در درس ریاضی عمومی به تمرین و تکرار زیاد نیاز دارد. ضریب این درس در کنکور رشته مدیریت کسب و کار ۲ است و اهمیت آن بر داوطلبان پوشیده نیست. برای پیش‌بردن طرز اصولی درست مطالعه این درس شما…

حالات مبهم حدی
آموزش, مدیریت کسب و کار (MBA)

حالات مبهم حدی در ریاضیات عمومی

حالات مبهم حدی در ریاضیات عمومی چیست؟ موفقیت در درس ریاضی عمومی به تمرین و تکرار زیاد نیاز دارد. ضریب این درس در کنکور رشته مدیریت کسب و کار ۲ است و اهمیت آن بر داوطلبان پوشیده نیست. برای پیش‌بردن طرز اصولی درست مطالعه این درس شما…

هم ارزی تابع
آموزش, مدیریت کسب و کار (MBA)

هم ارزی توابع در ریاضیات

هم ارز توابع در ریاضیات چیست؟ موفقیت در درس ریاضی عمومی به تمرین و تکرار زیاد نیاز دارد. ضریب این درس در کنکور رشته مدیریت کسب و کار ۲ است و اهمیت آن بر داوطلبان پوشیده نیست. برای پیش‌بردن طرز اصولی درست مطالعه این درس شما حتماً…

پیوستگی تابع
آموزش, مدیریت کسب و کار (MBA)

پیوستگی تابع و انواع آن

پیوستگی تابع و انواع آن چیست؟ موفقیت در درس ریاضی عمومی به تمرین و تکرار زیاد نیاز دارد. ضریب این درس در کنکور رشته مدیریت کسب و کار ۲ است و اهمیت آن بر داوطلبان پوشیده نیست. برای پیش‌بردن طرز اصولی درست مطالعه این درس شما حتماً…

محدودیت حدی
آموزش, مدیریت کسب و کار (MBA)

محدودیت های حد در ریاضی عمومی

موفقیت در درس ریاضی عمومی به تمرین و تکرار زیاد نیاز دارد. ضریب این درس در کنکور رشته مدیریت کسب و کار ۲ است و اهمیت آن بر داوطلبان پوشیده نیست. برای پیش‌بردن طرز اصولی درست مطالعه این درس شما حتماً نیاز دارید تا دست‌به‌قلم شوید و…

آموزش, مدیریت کسب و کار (MBA)

مجانب و انواع آن

موفقیت در درس ریاضی عمومی به تمرین و تکرار زیاد نیاز دارد. ضریب این درس در کنکور رشته مدیریت کسب و کار ۲ است و اهمیت آن بر داوطلبان پوشیده نیست. برای پیش‌بردن طرز اصولی درست مطالعه این درس شما حتماً نیاز دارید تا دست‌به‌قلم شوید و…

آموزش, مدیریت کسب و کار (MBA)

حد در ریاضیات عمومی ۱ و ۲ چیست؟

موفقیت در درس ریاضی عمومی به تمرین و تکرار زیاد نیاز دارد. ضریب این درس در کنکور رشته مدیریت کسب و کار ۲ است و اهمیت آن بر داوطلبان پوشیده نیست. برای پیش‌بردن طرز اصولی درست مطالعه این درس شما حتماً نیاز دارید تا دست‌به‌قلم شوید و…

ترکیب توابع
آموزش, مدیریت کسب و کار (MBA)

معكوس و ترکیب توابع در ریاضی عمومی ۱ و ۲

معكوس و ترکیب توابع در ریاضی عمومی ۱ و ۲ چیست؟ موفقیت در درس ریاضی عمومی به تمرین و تکرار زیاد نیاز دارد. ضریب این درس در کنکور رشته مدیریت کسب و کار ۲ است و اهمیت آن بر داوطلبان پوشیده نیست. برای پیش‌بردن طرز اصولی درست…

برنامه‌ریزی
تکنیک‌های مطالعه و آزمون, مدیریت کسب و کار (MBA), مشاوره و برنامه‌ریزی

برنامه‌ریزی مکتوب، شروعی اصولی

برنامه‌ریزی مکتوب ازجمله مهم‌ترین ابزارها برای افرادی است که می‌خواهند مطالعه برای کنکور را آغاز کنند. در این مطلب نحوه درست مطالعه و برنامه‌ریزی بری کنکور برای داوطلبان توضیح داده‌شده و شیوه مطالعه اصولی را یاد می‌گیرند. اهمیت برنامه‌ریزی و شیوه مطالعه درست در زمان…

تابع زوج و فرد
آموزش, مدیریت کسب و کار (MBA)

تابع زوج و فرد در ریاضی عمومی ۱ و ۲

موفقیت در درس ریاضی عمومی به تمرین و تکرار زیاد نیاز دارد. ضریب این درس در کنکور رشته مدیریت کسب و کار ۲ است و اهمیت آن بر داوطلبان پوشیده نیست. برای پیش‌بردن طرز اصولی درست مطالعه این درس شما حتماً نیاز دارید تا دست‌به‌قلم شوید و…

آموزش, مدیریت کسب و کار (MBA)

انواع تابع در ریاضیات عمومی ۱ و ۲

موفقیت در درس ریاضی عمومی به تمرین و تکرار زیاد نیاز دارد. ضریب این درس در کنکور رشته مدیریت کسب و کار ۲ است و اهمیت آن بر داوطلبان پوشیده نیست. برای پیش‌بردن طرز اصولی درست مطالعه این درس شما حتماً نیاز دارید تا دست‌به‌قلم شوید و…

آموزش, مدیریت کسب و کار (MBA)

تابع یک به یک و پوشا در ریاضی عمومی چیست؟

تابع یک به یک و پوشا چیست؟ موفقیت در درس ریاضی عمومی به تمرین و تکرار زیاد نیاز دارد. ضریب این درس در کنکور رشته مدیریت کسب و کار ۲ است و اهمیت آن بر داوطلبان پوشیده نیست. برای پیش‌بردن طرز اصولی درست مطالعه این درس شما…

آموزش, مدیریت کسب و کار (MBA)

دامنه و برد تابع در ریاضی عمومی ۱ و ۲

موفقیت در درس ریاضی عمومی به تمرین و تکرار زیاد نیاز دارد. ضریب این درس در کنکور رشته مدیریت کسب و کار ۲ است و اهمیت آن بر داوطلبان پوشیده نیست. برای پیش‌بردن طرز اصولی درست مطالعه این درس شما حتماً نیاز دارید تا دست‌به‌قلم شوید و…

ظرفیت قبولی دانشگاه
مدیریت کسب و کار (MBA), معرفی رشته

ظرفیت قبولی دانشگاه‌ها در رشته MBA چقدر است؟

یکی از مواردی که در قبولی شما در دانشگاه تاثیرگذار است، ظرفیت قبولی دانشگاه‌ها است. این ظرفیت‌ها در طی سال‌های مختلف تغییراتی داشته است که مشاهده این روند می تواند به شما برای هدف‌سازی کمک کند. در ادامه ظرفیت دانشگاه‌ها در رشته MBA از سال ۹۱ تا…