کوییزهای هفتگی کنکور ام بی ای هفته هفدهم
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کوییزهای کنکور MBA هفته هفدهم

نمونه سوالات کنکور ام بی ای در قالب کوییزهای کنکورMBA هفته هفدهم برای سه درس ریاضی عمومی، جیمت و زبان تخصصی در گروه تلگرامی دپارتمان MBA کافه تدریس برگزار شد. در ادامه کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته هفدهم را به همراه پاسخ میتوانید مشاهده فرمایید….

گرایش مالی MBA را بهتر بشناسید
مدیریت کسب و کار (MBA), معرفی گرایش‌ها

گرایش مالی MBA را بهتر بشناسید

گرایش مالی MBA را شاید بتوان به عنوان پر طرفدارترین گرایش این رشته معرفی کرد. بخش مهمی از کار مدیریت در یک سازمان مربوط به مدیریت حجم پول و میزان اعتبار آن سازمان است. در گرایش مالی رشته MBA به مدیریت این سرمایه و اعتبار…

کوییزهای کنکور ام بی ای هفته شانزدهم
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کوییزهای کنکور ام بی ای هفته شانزدهم

نمونه سوالات کنکور ام بی ای در قالب کوییزهای کنکور ام بی ای هفته شانزدهم برای سه درس ریاضی عمومی، جیمت و زبان تخصصی در گروه تلگرامی دپارتمان MBA کافه تدریس برگزار شد. در ادامه کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته شانزدهم را به همراه پاسخ…

کوییزهای هفتگی کنکور ام بی ای هفته پانزدهم
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کوییزهای هفتگی کنکور ام بی ای هفته پانزدهم

کوییزهای هفتگی کنکور ام بی ای هفته پانزدهم برای سه درس ریاضی عمومی، جیمت و زبان تخصصی در گروه تلگرامی دپارتمان MBA کافه تدریس برگزار شد. در ادامه کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته پانزدهم را میتوانید مشاهده فرمایید سوالات کوییزهای هفتگی کنکور ام بی ای…

کوییزهای هفتگی کنکور ام بی ای هفته چهاردهم
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کوییزهای هفتگی کنکور ام بی ای هفته چهاردهم

کوییزهای هفتگی کنکور ام بی ای هفته چهاردهم برای سه درس ریاضی عمومی، جیمت و زبان تخصصی در گروه تلگرامی دپارتمان MBA کافه تدریس برگزار شد. در ادامه کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته چهاردهم را میتوانید مشاهده فرمایید سوالات کوییزهای هفتگی کنکور ام بی ای…

کوییزهای هفتگی کنکور مدیریت کسب وکار هفته سیزدهم
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کوییزهای هفتگی کنکور مدیریت کسب وکار هفته سیزدهم

کوییزهای هفتگی کنکور مدیریت کسب وکار هفته سیزدهم برای سه درس ریاضی عمومی، جیمت و زبان تخصصی در گروه تلگرامی دپارتمان MBA کافه تدریس برگزار شد . در ادامه کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته سیزدهم را میتوانید مشاهده فرمایید سوالات کوییزهای هفتگی کنکور مدیریت کسب…

گرایش عملیات و زنجیره تامین رشته MBA
مدیریت کسب و کار (MBA), معرفی گرایش‌ها

گرایش عملیات و زنجیره تأمین MBA

گرایش عملیات و زنجیره تأمین MBA از مهم‌ترین گرایش‌های این رشته است. تمامی سازمان‌ها و شرکت‌ها درنهایت بعد از همه‌ی فعالیت‌های تولیدی به دنبال خروجی هستند و کالا یا خدمت یا هر دو را ارائه می‌کنند. فعالیت‌های اصلی شرکت تولیدات و مدیریت کیفیت و توسعه‌ی محصول…

کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته دوازدهم
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کوییزهای هفتگی کنکور MBA هفته دوازدهم

کوییزهای هفتگی کنکور MBA هر هفته برای سه درس ریاضی عمومی، جیمت و زبان تخصصی در گروه تلگرامی دپارتمان MBA کافه تدریس برگزار می‌گردد و دانشجویان می‌توانند با شرکت در این کوییزها هم دانسته‌های خود را به چالش بکشند هم برنده جوایز این کوییزها شوند….