بررسی کارنامه‌های کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA
مدیریت کسب و کار (MBA)

بررسی کارنامه‌های کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA

در این مقاله قصد داریم با تحلیل چند کارنامه‌ کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار MBA سال ۹۷ به بررسی تاثیر معدل و دروس ریاضی، جیمت و زبان را روی رتبه داوطلبان بپردازیم. کارنامه‌های زیر را احتمالا در اینترنت ندیده‌اید. به همت دوستانتان که…

مقایسه کارنامه‌های کنکور کارشناسی ارشد MBA
مدیریت کسب و کار (MBA)

مقایسه کارنامه‌های کنکور کارشناسی ارشد MBA

در این مقاله با بررسی ۵ مورد مقایسه کارنامه کنکور کارشناسی ارشد MBA، تاثیر معدل و دروس مختلف را در تعیین رتبه داوطلب بررسی می‌کنیم. در مقایسه‌ی اول کارنامه کنکور کارشناسی ارشد رشته MBA تاثیر معدل و در مقایسه‌ی دوم و سوم به تاثیر درس…