نقشه راه مطالعه رياضی عمومی۱و۲
مدیریت کسب و کار (MBA)

نقشه راه مطالعه رياضی عمومی۱و۲

در این مطلب نقشه راه مطالعه رياضی عمومی۱و۲ به‌صورت کامل و جامع ارائه می‌شود. معرفی درس، بودجه‌بندی سؤال‌ها و اصول مطالعه‌ی این درس از سرفصل‌های این مطلب است. این مطلب خلاصه‌ای است از وبینار استاد رضا شکرزاد ب

کوییز هفته چهل ام کنکور ام بی ای
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کنکور رشته مدیریت کسب و کار MBA -کوييزهای هفته چهل ام

نمونه سوالات کنکور رشته MBA در قالب کوییزهای کنکور رشته مدیریت کسب و کار هفته چهل ام برای سه درس ریاضی عمومی، جیمت و زبان تخصصی در گروه تلگرامی دپارتمان کنکور ام بی ای کافه تدریس برگزار شد. در ادامه کوییزهای هفتگی کنکور رشته MBA…

کوییز هفته ۳۹ کنکور MBA
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کنکور رشته مدیریت کسب و کار MBA -کوييزهای هفته سی و نهم

نمونه سوالات کنکور رشته MBA در قالب کوییزهای کنکور رشته مدیریت کسب و کار هفته سي و نهم برای سه درس ریاضی عمومی، جیمت و زبان تخصصی در گروه تلگرامی دپارتمان کنکور ام بی ای کافه تدریس برگزار شد. در ادامه کوییزهای هفتگی کنکور رشته…

کوییز هفته ۳۸ کنکور MBA
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کنکور رشته مدیریت کسب و کار MBA -کوييزهای هفته سی و هشتم

نمونه سوالات کنکور رشته MBA در قالب کوییزهای کنکور رشته مدیریت کسب و کار هفته سي و هشتم برای سه درس ریاضی عمومی، جیمت و زبان تخصصی در گروه تلگرامی دپارتمان کنکور ام بی ای کافه تدریس برگزار شد. در ادامه کوییزهای هفتگی کنکور رشته…

کوییز شماره ۳۷ کنکور ارشد MBA
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کنکور رشته مدیریت کسب و کار MBA -کوييزهای هفته سی و هفتم

نمونه سوالات کنکور رشته MBA در قالب کوییزهای کنکور رشته مدیریت کسب و کار هفته سي و هفتم برای سه درس ریاضی عمومی، جیمت و زبان تخصصی در گروه تلگرامی دپارتمان کنکور ام بی ای کافه تدریس برگزار شد. در ادامه کوییزهای هفتگی کنکور رشته…

کوییز شماره ۳۶ کنکور ارشد MBA
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کنکور رشته مدیریت کسب و کار MBA -کوييزهای هفته سی و ششم

نمونه سوالات کنکور رشته MBA در قالب کوییزهای کنکور رشته مدیریت کسب و کار هفته سي و ششم برای سه درس ریاضی عمومی، جیمت و زبان تخصصی در گروه تلگرامی دپارتمان کنکور ام بی ای کافه تدریس برگزار شد. در ادامه کوییزهای هفتگی کنکور رشته…

کنکور ارشد MBA هفته سی و پنجم
کوییز‌های هفتگی, مدیریت کسب و کار (MBA)

کنکور رشته مدیریت کسب و کار MBA -کوييزهای هفته سی و پنجم

نمونه سوالات کنکور رشته MBA در قالب کوییزهای کنکور رشته مدیریت کسب و کار هفته سي و پنجم برای سه درس ریاضی عمومی، جیمت و زبان تخصصی در گروه تلگرامی دپارتمان کنکور ام بی ای کافه تدریس برگزار شد. در ادامه کوییزهای هفتگی کنکور رشته…

دسترسی به ویدئوی کلاس‌ها
اخبار کافه‌تدریس

اطلاعیه‌ی شماره‌ی ۳: دسترسی به ویدئوی کلاس‌ها

در پی اختلال در یکی از سرورها و از دسترس خارج‌شدن لینک آنلاین برخی از کلاس‌ها ما در کافه‌تدریس تمامی تلاش خود را به کار بستیم که در کمترین زمان دسترسی کاربران به کلاس‌ها را فراهم کنیم.  پس از چالش‌های متعدد، ازجمله همکاری‌نکردن دیتاسنتر، تصمیم…