آیا می‌دانید اکثر سوالات تالیفی غیر استاندارد هستند؟

ویژگی سوالات استاندارد چیست؟

تمرین و تست بیشتر جهت به تسلط رسیدن در کنکور کارشناسی کارشناسی ارشد باید از چه منابعی انتخاب شود؟

یکی از پارامترهای مهمی که در فرآیند به تسلط رسیدن مطالب نیاز است رعایت شود، تمرین کردن و وقت گذاشتن روی تست‌ها و سوالات استاندارد است. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که داوطلب‌های آزمون کارشناسی ارشد مرکتب می‌شوند که منجر به اتلاف زمان آن‌ها می‌گردد، صرف کردن زمان روی تست‌های غیراستاندارد است. اکثر سوالات تالیفی غیراستاندارد هستند در حالیکه تمام سوالات سال‌های گذشته کاملا استاندارد هستند.

ویژگی سوالات استاندارد چیست؟

سوال استاندارد سوالی است که قابل حل باشد! اکثر داوطلب‌ها فکر میکنند سوال استاندارد باید ساده باشد یا برعکس باید خیلی سخت باشد که تصور اشتباهی است. سوال استاندراد سوالی است که در آن هدف خاصی دنبال می‌شود (مثلا هدف طراح سوال این هست که سطح دانش داوطلب را بررسی کند یا نوع نگاه داوطلب را به یک مسئله ارزیابی کند). مهم‌ترین ویژگی سوالات استاندارد قابل حل بودن آن‌هاست. یک سوال بسیار پیچیده هم می‌تواند استاندارد باشد فقط به شرطی که قابل حل باشد.

متاسفانه دیده می‌شود که در برخی از آزمون‌های آزمایشی یا در برخی از کتاب‌ها و جزوات سوالاتی گذاشته شده است که بر اساس مدل طراحی معکوس (از جواب به صورت مسئله رسیده یا از ترکیب چند تا نکته خاص با هم) این سوالات طراحی شده‌اند و برای شروع به حل ایده‌های استاندارد کفایت نمیکند. این باعث می‌شود هم اعتماد به نفس داوطلب گرفته شود و هم زمان وی کشته شود. لذا سوالات برخی از آزمون‌های آزمایشی یا سوالات تالیفی اکثر کتاب‌ها و جزوات به هیچ عنوان قابلیت تکیه ندارند و هیچگونه ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کنند و پیشنهاد مشاور دپارتمان این است که از تست‌های آزمون اصلی کارشناسی ارشد و بانک تست جهت تمرین بیشتر استفاده شود.

آيا آزمون استاندارد باید سوالات سختی داشته باشد؟

همچنین آزمون استاندارد، آزمونی است که در آن علاوه بر این که همه سوالات استاندارد هستند، یک ترکیب درستی از تعداد سوالات ساده، متوسط و دشوار وجود داشته باشد تا افرادی که اصلا مطالعه نداشته اند، یا افرادی با مطالعه کم که فقط پاسخگوی سوالات ساده‌ می‌توانند باشند، یا با مطالعه نسبی که عموما نمی‌توانند سوالات سخت را پاسخ دهند ودانشجویانی که مطالعه بسیار عمیق داشتند (پتانسیل پاسخگویی به همه سوالات را دارند) نسبت به هم ارزیابی دقیق شوند و رتبه آن‌ها منصفانه تعیین گردد. اگر آزمونی بیش از حد سخت باشد مشخصا همه شرکت کنندگان نمره پایین می‌گیرند یا بر عکس اگر آزمون ساده باشد اکثر داوطلب‌ها می‌توانند نمره خوبی کسب کنند و این باعث می‌شود حقوق کسانی که مطالعه خوبی داشته اند ضایع گردد.

لذا برخی از آزمون‌های آزمایشی این ویژگی استاندارد را ندارند و علاوه بر اینکه اعتماد به نفس داوطلبانی که خوب مطالعه می‌کنند را می‌گیرد باعث می‌شود افراد نتوانند ارزیابی درستی از خودشان داشته باشند.

برای جمع‌بندی بار دیگر تاکید می‌شود که زمان خود را برای تست‌های تالیفی که هیچ گونه ارزش افزوده‌ای را ایجاد نمی‌کنند، اختصاص ندهید و تنها روی تست‌های سال‌های اخیر که بهترین منبع مطالعاتی برای تمرین بیشتر هستند تکیه نمایید، همچنین برای انتخاب آزمون آزمایشی استاندارد با دقت و مطالعه بیشتری عمل نمایید.

بیشتر بخوانید:

مفهوم تراز و نحوه رتبه‌بندی داوطلب‌های کنکور

در کدام آزمون آزمایشی شرکت کنیم؟