یکی از مواردی که هر سال فکر و ذهن متقاضیان کارشناسی ارشد را درگیر خود می‌کند شرکت کردن در آزمون دو رشته است. هنگامی که دفترچه ثبت‌نام در سایت سازمان سنجش ارائه می‌شود (حدودا در آبان ماه)، متقاضیان متوجه می‌شوند که در آزمون دو رشته…