رتبه و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی در سال‌های اخیر کجاست؟ در میان رشته‌های مختلف کنکور مجموعه‌ی مدیریت، مدیریت دولتی را می‌توان جزو سه رشته‌ی پرطرفدار دانست. این رشته داوطلبان نسبتاً زیادی دارد و از نظر رقابت، نه به‌سختی مدیریت مالی و مدیریت بازرگانی، اما به‌نسبت دیگر گرایش‌های مجموعه‌ی مدیریت، رقابت جدی‌تری دارد. اگر برای رشته‌ی مدیریت دولتی انتخاب رشته می‌کنید یا قصد دارید در آزمون کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی شرکت کنید، مطالعه‌ی این مطلب به شما کمک می‌کند رتبه و محل قبولی کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی را بررسی کنید.

رتبه و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ۱۴۰۰

رتبهگرایشدانشگاه
۱۱سیاست‌گذاری علم و فناوریصنعتی شریف
۲۲توسعه منابع انسانیدانشگاه تهران
۳۴خط‌مشی‌گذاری عمومیدانشگاه تهران
۵۱خط‌مشی‌گذاری عمومیدانشگاه تهران
۶۵توسعه منابع انسانیعلامه طباطبایی
۸۱بودجه و مالیه عمومیدانشگاه تهران
۸۸بودجه و مالیه عمومیدانشگاه تهران
۸۹توسعه منابع انسانیدانشگاه سیستان و بلوچستان
۱۳۳خط‌مشی‌گذاری عمومیشهید بهشتی
۱۶۳سیاست‌گذاری علم و فناوریشهید بهشتی
۲۰۹خط‌مشی‌گذاری عمومیعلامه طباطبایی
۲۱۱توسعه منابع انسانیفردوسی مشهد (نوبت دوم)
۲۱۸خط‌مشی‌گذاری عمومیدانشگاه تهران (نوبت دوم)
۲۷۳خط‌مشی‌گذاری عمومیموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
۳۶۴توسعه منابع انسانیخوارزمی (نوبت دوم)
۴۹۰مدیریت تحولدانشگاه مازندران (نوبت دوم)
۸۸۰خط‌مشی‌گذاری عمومیدانشگاه شاهد
۹۸۳خط‌مشی‌گذاری عمومیشهید بهشتی ـ‌ پردیس
۱۲۴۴توسعه منابع انسانیدانشگاه پیام نور استان تهران ـ تهران غرب
۱۴۹۷مدیریت رفتار سازمانیدانشگاه اردکان
۲۹۲۲خطمشی‌گذاری عمومیدانشگاه پیام نوراستان تهران ـ تهران غرب
۳۷۲۲مدیریت تطبیقی و توسعهدانشگاه پیام نوراستان تهران ـ تهران غرب
۱۹۷۴۳توسعه منابع انسانیدانشگاه غیرانتفاعی شمال ـ آمل

رتبه و محل قبولی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ۱۳۹۹

رتبهگرایشدانشگاه
۹توسعه منابع انسانیدانشگاه تهران
۱۹سیاست‌گذاری علم و فناوریصنعتی شریف
۲۳توسعه منابع انسانیدانشگاه تهران
۳۴سیاست‌گذاری علم و فناوریصنعتی شریف
۳۶بودجه و مالیه عمومیدانشگاه تهران
۶۱بودجه و مالیه عمومیدانشگاه تهران
۷۱توسعه منابع انسانیعلامه طباطبایی
۱۰۰توسعه منابع انسانیعلامه طباطبایی
۱۳۲مدیریت رفتار سازمانیشهید بهشتی
۱۴۰خط‌مشی‌گذاری عمومیعلامه طباطبایی
۱۷۸مدیریت رفتار سازمانیعلامه طباطبایی
۱۸۶مدیریت رفتار سازمانیعلامه طباطبایی
۲۳۹توسعه منابع انسانیفردوسی مشهد (نوبت دوم)
۳۰۷توسعه منابع انسانیخوارزمی
۳۷۶سیاستگذاری علم و فناوریشهید بهشتی (نوبت دوم)
۴۹۸مدیریت تحولدانشگاه مازندران
۷۴۴توسعه منابع انسانیدانشگاه تهران پردیس فارابی قم
۸۰۴توسعه منابع انسانیدانشگاه هرمزگان
۹۹۳خط‌مشی‌گذاری عمومیدانشگاه شاهد تهران (نوبت دوم)
۱۱۲۹توسعه منابع انسانیدانشگاه پیام نور استان تهران ـ تهران غرب
۲۸۴۶توسعه منابع انسانیدانشگاه تهران ـ پردیس فارابی قم (مجازی)
۴۳۱۱بودجه و مالیه عمومیدانشگاه پیام نور استان اصفهان ـ مرکزشاهین شهر
۱۷۳۴۷توسعه منابع انسانیدانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز ابیک

برای رتبه‌برترشدن در رشته‌ی مدیریت دولتی به چه درصدی نیاز داریم؟

فرقی نمی‌کند که در حال انتخاب رشته هستید یا دوره آمادگی برای کنکور را طی می‌کنید. همه‌ی داوطلبان می‌خواهند بدانند که برای رسیدن به رتبه‌ی مدنظرشان به چه درصدی در هر درس نیاز دارند و چه درس‌هایی را باید بیشتر مطالعه کنند و چه درس‌هایی اهمیت کمتری برای موفقیت در کنکور این رشته دارد. در این مطلب کارنامه‌های داوطلبان مدیریت دولتی را تحلیل و بررسی کرده‌ایم:

بررسی کارنامه داوطلبان مدیریت دولتی ۱۴۰۰

بهترین منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

برای آمادگی در کنکور و کسب نتیجه‌ی مناسب به ابزار و منابع درست نیاز دارید. اگر منبع مطالعاتی اشتباهی داشته باشید، هر قدر هم که مطالعه کنید، به هیچ دردی نمی‌خورد و درنهایت نتیجه‌ای نخواهد داشت. در مطلب جداگانه‌ای بهترین منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی را جمع آوری و بررسی کرده‌ایم.

برای آشنایی با بهترین منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت دولتی این مطلب را مطالعه کنید:

بهترین منابع کنکور ارشد مدیریت دولتی

کلاس‌های کنکور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

کنکور کارشناسی ارشد مدیریت از داوطلبان متنوعی تشکیل شده است که بخش زیادی از آنان از دیگر رشته‌ها فارغ‌التحصیل شده‌اند. این تنوع باعث می‌شود که نقاط قوت و ضعف داوطلبان با هم تفاوت داشته باشد. بخشی از داوطلبان که از رشته‌های مهندسی به این رشته وارد شده‌اند در درسی مانند ریاضی و آمار قوی‌تر هستند؛ همچنین داوطلبان کمی در درس زبان قوی‌ترند.

با وجود این تنوع، شرایط رقابت کمی سخت‌تر می‌شود و از این جهت کلاس‌های کنکور می‌تواند در زمان کمی شما را به شرایط برابر برساند.

برای دیدن کلاس‌های کنکور ارشد و دکتری مدیریت روی این لینک کلیک کنید:

کلاس‌های آنلاین مجموعه مدیریت