کنکور ارشد و دکتری مدیریت

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۱ ساعت ۳۰ دقیقه
زمان برگزاری: دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰‌ ساعت ۲۱:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت ۳۰ دقیقه
زمان برگزاری: در بخش توضیحات مشاهده بفرمایید
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰‌ ساعت ۲۰:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: از سه‌شنبه ۹ شهریور، به صورت یک‌هفته در میان ساعت ۱۶ تا ۱۸
۴۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۰ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۹ ساعت
زمان برگزاری: تاریخ تقریبی شروع: ۹ مرداد ۱۴۰۰ - تاریخ تقریبی اتمام دوره: ۱۱ دی ۱۴۰۰
۷۵۰,۰۰۰ ۶۳۷,۵۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۱۵ آبان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۹ ساعت
زمان برگزاری: تاریخ تقریبی شروع: ۹ مرداد ۱۴۰۰ - تاریخ تقریبی اتمام دوره: ۲۸ اسفند ۱۴۰۰
۷۵۰,۰۰۰ ۶۳۷,۵۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۱۵ آبان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۸ ساعت
زمان برگزاری: این کلاس برگزار شده است
۵۶۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۲۷ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۸ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۹:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۰۴ آبان ۱۴۰۰)
۱,۰۵۶,۰۰۰ ۷۹۲,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۰ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۰۶ آبان ۱۴۰۰)
۱,۳۳۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۰ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۷۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۰۶ آبان ۱۴۰۰)
۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۰ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۹۶ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۰۵ آبان ۱۴۰۰)
۱,۱۵۲,۰۰۰ ۸۶۴,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۰ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۵ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ (شروع از ۰۳ آبان ۱۴۰۰)
۱,۱۷۰,۰۰۰ ۸۷۷,۵۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۰ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰ (شروع از ۰۷ آبان ۱۴۰۰)
۱,۰۸۰,۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۰ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها ۲۰:۳۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۰۸ آبان ۱۴۰۰)
۸۶۴,۰۰۰ ۶۴۸,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۰ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۰۷ آبان ۱۴۰۰)
۹۰۰,۰۰۰ ۶۷۵,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۲۷ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۴ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۰۷ آبان ۱۴۰۰)
۱,۰۱۲,۰۰۰ ۷۵۹,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۲۷ مهر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۳۳ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات هر درس مشاهده بفرمایید
۴,۷۵۴,۰۰۰ ۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان ۳۵ درصد تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۰۷ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات هر درس مشاهده بفرمایید
۵,۵۹۶,۰۰۰ ۳,۶۳۵,۰۰۰ تومان ۳۵ درصد تخفیف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام