آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت ۱۴۰۰ چند است؟ در ادامه‌ی این مطلب تلاش کرده‌ایم با بررسی کارنامه نهایی داوطلبان، تصویر مناسبی از شرایط قبولی کارشناسی ارشد مدیریت ارائه کنیم.

آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت چند است؟

مجموعه مدیریت از چند رشته متفاوت تشکیل شده است که هر یک شرایط خاص خودشان را دارند. در تحلیل آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت باید این نکته را در نظر گرفت که هر داوطلب در تمامی رشته‌های مجموعه مدیریت یک رتبه کسب می‌کند، اما فقط در یکی از این رشته‌ها قبول می‌شود؛ برای مثال ممکن از رتبه ۱ تا ۱۰ کارآفرینی، در رشته مدیریت بازرگانی هم رتبه تک‌رقمی کسب کرده باشند. ممکن است این داوطلبان در رشته مدیریت بازرگانی قبول شوند و نفر یازدهم رشته کارآفرینی به‌راحتی بتواند در دانشگاه مدنظرش قبول شود. این قابلیت مجموعه‌ای بودن رشته مدیریت، همان‌طوری که بر رتبه داوطلبان تاثیرگذار است، در انتخاب رشته هم تأثیر قابل توجهی دارد.

رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی سال ۱۴۰۰

آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت در گرایش مدیریت بازرگانی در سال ۱۴۰۰ از این قرار بوده است:

رتبهمحل قبولی
۲دانشگاه تهران / روزانه / گرایش بازاریابی
۱۳دانشگاه تهران / روزانه / گرایش مدیریت استراتژیک
۱۵دانشگاه شهید بهشتی / تهران – روزانه / گرایش بازاریابی
۱۷دانشگاه تهران / روزانه / گرایش مدیریت استراتژیک
۲۷دانشگاه علامه طباطبایی / روزانه / گرایش بازاریابی
۴۴دانشگاه شهید بهشتی / روزانه / گرایش مدیریت استراتژیک
۴۶دانشگاه شهیدبهشتی / روزانه / گرایش بازاریابی
۵۶دانشگاه شهید بهشتی / روزانه / گرایش مدیریت استراتژیک
۵۸دانشگاه علامه طباطبایی / روزانه / گرایش مدیریت استراتژیک
۶۲دانشگاه تربیت مدرس / روزانه / گرایش مدیریت استراتژیک
۸۱دانشگاه علامه طباطبایی / روزانه / گرایش تجارت الکترونیکی
۱۶۲دانشگاه اصفهان / روزانه / گرایش بازاریابی
۲۷۷دانشگاه فردوسی مشهد / نوبت دوم / گرایش بازاریابی
۷۰۶دانشگاه ارومیه / روزانه / گرایش مدیریت استراتژیک
۷۴۶دانشگاه رازی کرمانشاه / روزانه / گرایش بازاریابی
۱۲۲۳دانشگاه کردستان / روزانه / گرایش کارآفرینی
۱۷۶۴دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه (س) (ویژه خواهران) / روزانه / گرایش تجارت الکترونیک
۲۱۷۷دانشگاه آزاد / واحد علوم و تحقیقات / گرایش بازاریابی

تحلیل کارنامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی سال ۱۴۰۰

اگر می‌خواهید هدف‌گذاری درستی داشته باشید، لازم است بدانید داوطلبان مدیریت بازرگانی با چه درصدی چه رتبه‌ای کسب کرده‌اند. در مقاله بررسی کارنامه داوطلبان مدیریت بازرگانی سال ۱۴۰۰ این مورد را به‌طور کامل بررسی و تحلیل کردیم. برای مطالعه آن روی این لینک کلیک کنید:

بررسی کارنامه داوطلبان مدیریت بازرگانی سال ۱۴۰۰

رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی سال ۱۴۰۰

آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت در گرایش مدیریت صنعتی در سال ۱۴۰۰ از این قرار بوده است:

رتبهمحل قبولی
۲دانشگاه تهران / روزانه / گرایش تحقیق در عملیات
۳دانشگاه تهران / روزانه / گرایش مدیریت پروژه
۱۱دانشگاه تهران / روزانه / گرایش تولید و عملیات
۲۶دانشگاه تهران / روزانه / گرایش مدیریت پروژه
۷۹دانشگاه تهران / روزانه / گرایش تحقیق در عملیات
۹۴دانشگاه تهران / روزانه / گرایش مدیریت کیفیت و بهره وری
۴۳۰دانشگاه تربیت مدرس / روزانه / گرایش مدیریت کیفیت و بهره وری
۷۴۲دانشگاه شهید بهشتی / روزانه / گرایش مدیریت استراتژیک
۹۴۷دانشگاه گیلان / رشت / روزانه / گرایش تولید و عملیات
۲۹۰۳دانشگاه تربیت مدرس / پردیس خودگردان / گرایش مدیریت کیفیت و بهره‌وری

تحلیل کارنامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی سال ۱۴۰۰

پیش از این در وبلاگ کافه‌تدریس درصد رتبه‌های مختلف رشته مدیریت صنعتی را بررسی و تحلیل کرده‌ایم. در این مطلب کارنامه و درصد داوطلبان مختلف را در بازه‌های رتبه‌ای مختلف، تک‌رقمی، رتبه ۱۰ تا ۵۰، رتبه ۵۰ تا ۱۰۰ و داوطلبان با رتبه ۱۰۰ تا ۲۰۰ را جمع‌آوری کردیم تا درک درستی از وضعیت داوطلبان این رشته به دست آید. برای مطالعه‌ی این تحلیل روی این لینک کلیک کنید:

بررسی کارنامه داوطلبان مدیریت صنعتی سال ۱۴۰۰

رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی سال ۱۴۰۰

آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت در گرایش مدیریت دولتی در سال ۱۴۰۰ از این قرار بوده است:

رتبهمحل قبولی
۱۱دانشگاه صنعتی شریف / روزانه / رشته سیاستگذاری علم و فناوری
۳۴دانشگاه تهران / روزانه / گرایش خط مشی گذاری عمومی
۵۱دانشگاه تهران / روزانه / گرایش خط مشی گذاری عمومی
۶۵دانشگاه علامه طباطبایی / روزانه / گرایش توسعه منابع انسانی
۸۸دانشگاه تهران / روزانه / گرایش بودجه و مالیه عمومی
۱۳۳دانشگاه شهید بهشتی / روزانه / خط مشی گذاری عمومی
۲۰۹دانشگاه علامه طباطبایی / روزانه / گرایش خط مشی گذاری عمومی
۲۱۸دانشگاه تهران / نوبت دوم / گرایش خط مشی گذاری عمومی
۳۶۴دانشگاه خوارزمی – تهران / نوبت دوم / گرایش توسعه منابع انسانی
۶۵۲دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران / روزانه / گرایش مدیریت بحران
۸۸۰دانشگاه شاهد / روزانه / گرایش خط مشی گذاری عمومی

درصد دروس رشته مدیریت دولتی کارشناسی ارشد ۱۴۰۰

رتبه‌های مختلف مدیریت دولتی در کارشناسی ارشد دروس مختلف را چند درصد پاسخ می‌دهند؟ در وبلاگ کافه‌تدریس در مطلبی با عنوان بررسی جامع کارنامه داوطلبان مدیریت دولتی سال ۱۴۰۰ این مورد را  به‌طور کامل بررسی می‌کنید. پیشنهاد می‌کنیم این مقاله را از دست ندهید:

بررسی جامع کارنامه داوطلبان مدیریت دولتی سال ۱۴۰۰

رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت مالی سال ۱۴۰۰

آخرین رتبه قبولی کارشناسی ارشد مدیریت در گرایش مدیریت مالی در سال ۱۴۰۰ از این قرار بوده است:

رتبهمحل قبولی
۲دانشگاه تهران / روزانه / گرایش بانکداری
۵دانشگاه تهران / روزانه / گرایش بانکداری
۶دانشگاه تهران / روزانه / گرایش بانکداری
۷دانشگاه تهران / روزانه / گرایش بانکداری
۱۰دانشگاه تهران / نوبت دوم / گرایش بانکداری
۱۳دانشگاه تهران / روزانه / گرایش بیمه
۱۴دانشگاه علامه طباطبایی / روزانه / گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک
۱۸دانشگاه شهید بهشتی / روزانه / مدیریت مالی
۲۹دانشگاه شهید بهشتی / روزانه / مدیریت مالی
۳۸دانشگاه علامه طباطبایی / روزانه / گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک
۵۲دانشگاه علامه طباطبایی / نوبت دوم / گرایش بانکداری
۵۵دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) / روزانه / گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک
۵۹دانشگاه خوارزمی – تهران / روزانه / مدیریت مالی
۱۹۱دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی / اصفهان / مدیریت مالی
۲۱۸موسسه غیرانتفاعی ارشاد / مهندسی مالی و مدیریت ریسک

درصد دروس رشته مدیریت مالی کارشناسی ارشد ۱۴۰۰

مدیریت مالی رشته پرطرفداری است که در مقایسه با دیگر رشته‌های مجموعه مدیریت، ظرفیت خیلی کمتری دارد. برای کسب رتبه‌ی مدنظرتان باید بدانید که در هر درس نیاز به چه درصدی دارید. برای آشنایی با درصد دروس رشته مدیریت مالی این مطلب را مطالعه کنید:

بررسی جامع کارنامه داوطلبان مدیریت مالی سال ۱۴۰۰

با کلاس‌های آنلاین کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت رتبه‌برتر شوید!

اگر برای کنکور کارشناسی ارشد مجموعه‌ی مدیریت آماده می‌شوید، کلاس‌های آنلاین کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کافه‌تدریس به شما کمک می‌کند با بهینه‌ترین شکل ممکن به بیشترین آمادگی برسید.

کافه‌تدریس بهترین استادان کنکور کارشناسی ارشد مجموعه‌ی مدیریت را کنار هم جمع کرده است و با استفاده از پلتفرم آموزش آنلاین به شما امکان می‌دهد در هر نقطه‌ی جغرافیایی که هستید، سر کلاس بهترین استادان برای کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت آماده شوید.

برای آشنایی با کلاس‌های آنلاین کنکور کارشناسی ارشد مدیریت روی این لینک کلیک کنید:

کلاس‌های آنلاین مجموعه مدیریت