حسن سلطانی،
                                                فارغ التحصیل
                  دکتری
                  مدیریت بازرگانی -بازاریابی
                  تهران مرکز
حسن سلطانی
فارغ التحصیل دکتری مدیریت بازرگانی -بازاریابی - تهران مرکز

مشاور و مدرس بازاریابی و فروش برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس اینترنتی :www.hasansoltani.irمراجعه نمایید.

بیشتر
موضوعات تدریس
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
برای این موضوع هنوز دوره‌ای در سایت تعریف نشده است
تعداد آیتم:
حالت نمایش:

نظرات کاربران