مهندسی عمران

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۵۵ ساعت
زمان برگزاری: اواخر دی ماه و اوایل بهمن‌ماه
۴,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۶۶۵,۰۰۰ تومان تخفیف تا ۹ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ و ۱۲ بهمن ساعت ۹ الی ۱۸
۵۰۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ تومان تخفیف ۱۰ درصدی تا ۱۳ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۷ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۹ الی ۱۸
۵۰۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ تومان تخفیف ۱۰ درصدی تا ۱۳ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۷ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۱ و جمعه ۳۰ دی ساعت ۹ الی ۱۸
۶۰۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ تومان تخفیف ۱۰ درصدی تا ۱۳ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۸ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۱ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۶ الی ۲۰ - پنجشنبه ۲۲ دی و جمعه ۲۳ دی ساعت ۹ الی ۱۸
۶۰۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ تومان تخفیف ۱۰ درصدی تا ۱۳ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۱ و سه شنبه ۲۷ دی ساعت ۹ الی ۱۸
۵۵۰,۰۰۰ ۴۵۹,۰۰۰ تومان تخفیف ۱۰ درصدی تا ۱۳ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۹ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه ۰۶ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۹ الی ۱۹
۴۵۰,۰۰۰ ۴۰۵,۰۰۰ تومان تخفیف ۱۰ درصدی تا ۱۳ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۷ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۰۷ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۶ الی ۲۰- شنبه ۸ بهمن و یکشنبه ۹ بهمن ساعت ۹ الی ۱۸
۶۰۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ تومان تخفیف ۱۰ درصدی تا ۱۳ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۰۲ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۶ الی ۲۰ و دوشنبه ۳ بهمن ساعت ۹ الی ۱۸
۵۰۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ تومان تخفیف ۱۰ درصدی تا ۱۳ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۴ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۱۷ دی ۱۴۰۱ و یکشنبه ۱۸ دی ساعت ۹ الی ۱۸
۵۰۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ تومان تخفیف ۱۰ درصدی تا ۱۳ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۷ ساعت
زمان برگزاری: ویدئوها بعد از ثبت‌نام قابل دانلود می‌باشند
۵۰۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ تومان تخفیف ۱۰ درصدی تا ۱۳ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۱ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها بعد از ثبت نام قابل دانلود می‌باشند.
۳۰۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ تومان تخفیف ۱۰ درصدی تا ۱۳ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۷ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها بعد از ثبت نام قابل دانلود می‌باشند.
۳۰۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ تومان تخفیف ۱۰ درصدی تا ۱۳ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۷ ساعت
زمان برگزاری: فیلم و جزوه بعد از ثبت نام قابل دانلود می‌باشند.
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: بعد از ثبت نام با شما هماهنگ می‌شود.
۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۱۸ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها بعد از ثبت نام قابل دانلود می‌باشند.
۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ تومان تخفیف تا ۹ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۱ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها بعد از ثبت نام قابل دانلود می‌باشند.
۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ تومان تخفیف تا ۹ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها بعد از ثبت نام قابل دانلود می‌باشند.
۹۰۰,۰۰۰ ۶۷۵,۰۰۰ تومان تخفیف تا ۹ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: ویدیوها بعد از ثبت نام قابل دانلود می‌باشند.
۶۰۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ تومان تخفیف تا ۹ بهمن
مشاهده و ثبت‌نام