تماس با ما

در صورت نیاز به راهنمایی و یا ارائه‌ی پیشنهاد با ما راحت باشید

ارسال ایمیل به ما

آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، دانشکده فنی دانشگاه تهران، انستیتو مهندسی نفت، طبقه پنجم، شتاب دهنده آواتک