لیست کلاس‌ها

موضوع
موضوع
تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸‌ ساعت ۱۸:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۲ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات هر درس مشاهده بفرمایید
۴۵۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۶ ساعت
زمان برگزاری: ۲۹ اسفند، ۷ و ۱۴ فروردین - ساعت ۱۷ تا ۲۳
۳۶۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۴ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۹ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ۱۶ و یکشنبه ۱۷ فروردین ۹۹ ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۲
۱۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان ۴۰ درصد تخفیف تا ۵ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۵:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۱۶ اسفند ۱۳۹۸)
۲۴۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۴ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۱۴ اسفند ۱۳۹۸)
۲۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۴ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۷ ساعت
زمان برگزاری: ۶ و ۱۲ فروردین - ساعت ۹ تا ۱۵
۲۵۰,۰۰۰ ۱۸۷,۵۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۴ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۱۲ اسفند ۱۳۹۸)
۲۴۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۴ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: ۹، ۱۰، ۱۲ و ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۵ تا ۲۱
۲۶۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸‌ ساعت ۲۰:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۲۰ اسفند ۱۳۹۸)
۲۴۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۴ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۷ ساعت
زمان برگزاری: ۱۱ و ۱۸ فروردین
۲۵۰,۰۰۰ ۱۸۷,۵۰۰ تومان ۲۵٪ تخفیف تا ۴ اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ دقیقه
زمان برگزاری: بعد از ثبت‌نام، اطلاعات تماس برای شما پیامک خواهد شد.
۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ تومان تا پایان اسفند
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۸ ساعت
زمان برگزاری: ۱۶، ۱۷ و ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۷ تا ۲۳
۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۸ ساعت
زمان برگزاری: ۵ فروردین ساعت ۱۰ تا ۱۷، ۷ و ۱۱ فروردین ساعت ۱۵ تا ۲۱
۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۶ ساعت
زمان برگزاری: ۲۵ اسفند، ۶ و ۸ فروردین ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۲:۳۰
۱۸۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ ساعت
زمان برگزاری: ۲۰ و ۲۷ اسفند، ۵ و ۱۱ فروردین ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۲:۳۰
۲۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۸ ساعت
زمان برگزاری: ۴ فروردین ساعت ۱۰ تا ۲۲ و ۶ فروردین ساعت ۹ تا ۱۷
۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰ ساعت
زمان برگزاری: ۱۲ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۸ تا ۱۳ و ۱۵ تا ۲۰
۱۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام