کلاس‌های آنلایـن کنکور ارشد مـدیـریـت کسب‌ و‌ کار (MBA)

کلاس‌های آنلایـن کنـکــــور ارشــد مدیریت کسب‌و‌کـار کافه‌تدریس،
شما را بـرای بدست ‌آوردن بهتــرین رتبــه در کنکـــور آمــاده می‌کند.
همچنین امکان شرکت در وبینارهای رایگان مشاوره‌‌ بهترین اساتید
را دارید. با پر کردن فرم، به صورت رایگان با ما مشورت کنید.
ثبت درخواست مشاوره
این اطلاعات فقط برای مشاوره و آموزش تحصیلی به شما استفاده می‌شود.

مدیریت کسب و کار

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: ۱۷ و ۱۸ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۲۷ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات هر درس مشاهده بفرمایید
۱۳,۷۵۰,۰۰۰ ۷,۵۶۲,۵۰۰ تومان ۴۵٪ تخفیف پکیج تا ۱۵ آذر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۱۸ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات هر درس مشاهده بفرمایید
۶,۶۰۰,۰۰۰ ۴,۶۲۰,۰۰۰ تومان ۳۰٪ تخفيف پکیج تا ۱۵ آذر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰۰ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات هر درس مشاهده بفرمایید
۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۳۰٪ تخفيف پکیج تا ۱۵ آذر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۲ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
۳,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۱۰,۰۰۰ تومان ۳۰٪ تخفيف پکیج تا ۱۵ آذر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲۰ ساعت
زمان برگزاری: شروع کلاس درس از ۱۲ مرداد ۱۴۰۲
۳,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۱۳۵,۰۰۰ تومان ۳۰٪ تخفيف پکیج
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰ دقیقه
زمان برگزاری: زمان موردنظر خود را انتخاب کنید
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۲‌ ساعت ۱۹:۳۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۲‌ ساعت ۱۹:۳۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: ۱۹ شهریور و ۲ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۳۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲‌ ساعت ۲۰:۳۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۲‌ ساعت ۱۹:۳۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ۲۷ مرداد ۱۴۰۲‌ ساعت ۱۹:۳۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۲‌ ساعت ۱۹:۳۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۲ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات دوره مشاهده بفرمایید
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲‌ ساعت ۱۹:۳۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۲‌ ساعت ۱۹:۳۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۲‌ ساعت ۲۱:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام