اقتصاد

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ برگزار شد
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۸۷ ساعت
زمان برگزاری: در توضیحات هر درس مشاهده بفرمایید
۵,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۸۶۰,۰۰۰ تومان ۴۵٪ تخفیف پکیج تا ۳ تیر ۱۴۰۱
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ (شروع از ۰۷ مرداد ۱۴۰۱)
۶۰۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۱۵ تیر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۲ ساعت
زمان برگزاری: این ویدئوی آفلاین آموزشی به طور کامل تصویربرداری شده و آماده دانلود است.
۹۰۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ تومان ۴۰% تخفیف تا ۳۱ تیر ۱۴۰۱
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۲ ساعت
زمان برگزاری: این ویدئوی آفلاین آموزشی به طور کامل تصویربرداری شده و آماده دانلود است.
۹۰۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰ تومان ۴۰% تخفیف تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ بصورت یک هفته در میان (شروع از ۲۱ مرداد ۱۴۰۱)
۴۰۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۷۰ ساعت
زمان برگزاری: جمعه‌ها ۱۸:۳۰ الی ۲۲:۳۰ (شروع از ۲۸ مرداد ۱۴۰۱)
۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۱۵ تیر
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۰۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها ۱۹:۰۰ الی ۲۳:۰۰ (شروع از ۰۶ شهریور ۱۴۰۱)
۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۵ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰ (شروع از ۲۷ مرداد ۱۴۰۱)
۱,۳۰۰,۰۰۰ ۹۷۵,۰۰۰ تومان تخفیف زمانی تا ۱۵ تیر
مشاهده و ثبت‌نام