معماری

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۱۶۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها و یکشنبه‌ها و سه شنبه‌ها ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۰۰ (شروع از ۱۶ آذر ۱۴۰۰)
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۱۱ آذر ۱۴۰۰)
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۵ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ها ساعت ۹ تا ۱۲ (زمان برگزاری متعاقبا اعلام میگردد)
۵۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه‌ها ۱۵:۰۰ الی ۲۰:۳۰ (شروع از ۱۷ آذر ۱۴۰۰)
۴۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت ۳۰ دقیقه
زمان برگزاری: جمعه ۲۱ آبان ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۰:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰ (شروع از ۰۱ آذر ۱۴۰۰)
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۶ ساعت
زمان برگزاری: شنبه ها ساعت ۱۹ تا ۲۱ (زمان برگزاری متعاقبا اعلام میگردد)
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۲ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ها ۱۸تا ۲۰ (زمان برگزاری متعاقبا اعلام میگردد)
۹۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۴ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ها ۱۸تا ۲۰ (زمان برگزاری متعاقبا اعلام میگردد)
۸۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۸۰ ساعت
زمان برگزاری: یکشنبه ها ساعت ۱۶:۴۵ تا ۲۰:۳۰ و پنجشنبه ها ساعت ۱۳ الی ۱۶:۴۵(شروع از اواسط آذر)
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت ۳۰ دقیقه
زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۳:۳۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد.
رایگان
مشاهده
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۱۳ آبان ۱۴۰۰)
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده
طول دوره: ۱۶۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها و یکشنبه‌ها و سه شنبه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۳۰ (شروع از ۰۸ آبان ۱۴۰۰)
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶ ساعت
زمان برگزاری: زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد.
۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد.
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۴:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام