معماری

تعداد آیتم:
حالت نمایش:
طول دوره: ۱ ساعت ۳۰ دقیقه
زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۳:۳۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد.
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶۰ ساعت
زمان برگزاری: پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰ (شروع از ۲۹ مهر ۱۴۰۰)
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۶۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها و یکشنبه‌ها و سه شنبه‌ها ۱۲:۳۰ الی ۱۶:۳۰ (شروع از ۱۵ آبان ۱۴۰۰)
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۶ ساعت
زمان برگزاری: زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد.
۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۶ ساعت
زمان برگزاری: زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد.
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۴:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۹:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۲:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱ ساعت ۳۰ دقیقه
زمان برگزاری: جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰‌ ساعت ۱۷:۰۰
رایگان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۲۰۰ ساعت
زمان برگزاری: سه شنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه و جمعه ها ساعت ۱۶ تا ۲۰ (زمان شروع متعاقبا اعلام می گردد)
۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۰ ساعت
زمان برگزاری: چهارشنبه ها ساعت ۱۶ تا ۲۰ (زمان شروع متعاقبا اعلام می گردد)
۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۸ ساعت
زمان برگزاری: جمعه ها ۱۷ تا ۲۱ ( زمان شروع از ۹ مهر ۱۴۰۰)
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۱۴۰ ساعت
زمان برگزاری: شنبه‌ها و یکشنبه‌ها و سه شنبه‌ها ۰۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ (شروع از ۰۶ مهر ۱۴۰۰)
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۵۵ ساعت
زمان برگزاری: پنج شنبه ها ۱۲ تا ۱۶ ( زمان شروع از ۸ مهر۱۴۰۰)
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۳۳ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه ها ۹.۳۰ الی ۱۲.۳۰ (زمان شروع متعاقبا اعلام میگردد)
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۸ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه و پنج شنبه ۱۷ تا ۲۱
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام
طول دوره: ۴۸ ساعت
زمان برگزاری: دوشنبه و پنج شنبه ۱۷ تا ۲۱ (زمان شروع از ۶ مهر ۱۴۰۰)
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده و ثبت‌نام